Periodiek doneren

Periodiek doneren

Wist u dat de Belastingdienst graag een deel van uw gift betaalt? Als u ons vijf jaar steunt met een vast bedrag, is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting.

Als u Stichting BVA, Vastenactie of Adventsactie tenminste vijf jaar een vast bedrag geeft, noemen we dit een periodieke schenking. U bepaalt zelf hoe hoog dit bedrag is en legt dit schriftelijk vast. Hoe hoger uw schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken.

Uw voordeel

Misschien steunt u ons al jarenlang? Dat kan eenvoudiger, zonder dat het u meer geld kost. U bepaalt zelf hoe hoog uw periodieke gift is: zo kunt er voor kiezen om zelf van het voordeel te profiteren of het voordeel aan de Stichting BVA te schenken. Klik hier om uw belastingvoordeel direct te berekenen.

Formulier periodiek schenken

Formulier periodiek schenken

In vier stappen geregeld

Bepaal zelf de hoogte van het bedrag dat u minimaal vijf jaar wilt schenken. Bereken uw belastingvoordeel. Sinds 1 januari 2014 is het niet meer nodig om een periodieke schenking door de notaris te laten vastleggen.

  1. Periodiek schenken is heel eenvoudig:
  2. Vul de schenkingsovereenkomsten in
  3. Print de overeenkomsten
  4. Stuur beide exemplaren retour aan: Vastenactie, Postbus 95408, 2509 CK ’s-Gravenhage.

Wij houden één exemplaar en sturen u het 'exemplaar voor de schenker' terug voor uw eigen administratie.

Betaling in termijnen

Het jaarlijkse bedrag hoeft u niet in één keer te voldoen. U kunt dit bedrag ook in termijnen betalen: per maand, per kwartaal of half jaar. Dit kunt u aangeven op de overeenkomst. Als u uw periodieke gift in termijnen betaalt, dan wordt uw jaarbedrag het eerste kalenderjaar verdeeld over de resterende periode afgeschreven.

Hebt u nog vragen of wilt u de formulieren per post ontvangen?

Neem dan contact op met Linda de Graaf of Beate Gloudemans van de donateursafdeling. Zij helpen u graag verder. U kunt hiervoor bellen naar (070)779 6008 of mailen naar donateurs@vastenactie.nl