Eigen doel indienen

Eigen doel indienen

De deadline voor het indienen van de aanvraag voor een Eigen Doel is 1 oktober 2017 voor de Vastentijd van 2018. Wanneer u uw aanvraag later indient dan 1 oktober, kan deze niet meer meegenomen worden voor 2018. De eerstvolgende mogelijkheid om een Eigen Doel projectvoorstel in te dienen is dan op 1 oktober 2018 voor de Vastentijd van 2019.

Projecthouders zijn verplicht de eendaagse workshop Eigen Doelen van Vastenactie te volgen voordat de projectaanvraag goedgekeurd kan worden. Hieronder kunt u zich inschrijven voor deze workshop.