2014 - De ebola-epidemie in Sierra Leone

2014 - De ebola-epidemie in Sierra Leone

In juni 2014 werd in Sierra Leone de eerste patiënt met ebola opgenomen. De regering riep de noodtoestand uit en zieken werden in quarantaine gebracht. In september 2015 waren er in Sierra Leone meer dan 13.000 mensen geïnfecteerd met ebola, waarvan er bijna 4000 overleden. Stichting BVA (via Vastenactie) ondernam actie, samen met veel andere hulporganisaties.

Lange tijd bleef het ebola-virus zich hardnekkig verspreiden door Sierra Leone, Guinee en Liberia. Onze partners ter plaatse werkten veel samen met priesters en imams om mensen uit te leggen hoe ze zich het beste konden beschermen. Er werden 200 Village Ebola Teams (VETS) opgericht die dorpsgemeenschappen bezochten en samen met de plaatselijke leiders uitleg gaven over de hygiënische maatregelen die mensen zelf konden treffen. Religieuze leiders zijn daarbij enorm belangrijk: omdat zij veel gezag hebben in hun gemeenschap kunnen zij vaak een einde maken aan de mythes rondom de ziekte.

In het voorjaar van 2014 stond Sierra Leone als Vastenactiecampagneproject al volop in de belangstelling van onze donateurs en vrijwilligers. In november 2014 heeft Stichting BVA op verzoek van de bisschoppen opgeroepen tot een extra collecte in de Nederlandse parochies. Veel parochies toonden zich solidair en hebben meegedaan.

In totaal is er € 24.381 opgehaald. Dit geld werd gebruikt om de mensen in Sierra Leone, Liberia en Guinee te steunen in hun strijd tegen het virus.