2015 - Aardbeving Nepal

2015 - Aardbeving Nepal

Op 25 april 2015 was er een zware aardbeving in Nepal (7.8 op de schaal van Richter). Hierbij kwamen circa 9.000 mensen om het leven, werden meer dan 600.000 huizen volledig verwoest en werden 285.000 huizen gedeeltelijk beschadigd. 2.8 Miljoen mensen verloren hun huis. 

Stichting BVA heeft via de Vastenactiecampagne in samenwerking met de bisschoppen en parochies in Nederland een oproep gedaan om de getroffen mensen in Nepal te helpen en hier is zeer ruimhartig op gereageerd: we konden € 475.000 bijdragen namens de Nederlandse katholieke gemeenschap.

Voor dit noodhulpproject werkte Vastenactiecampagne samen met de katholieke caritasorganisatie in Nepal. Zij zijn direct in actie gekomen om in de eerste behoeftes van mensen te kunnen voorzien. Tienduizenden families zijn bereikt in de 15 zwaarst getroffen districten. Zo is er eerste onderdak aangeboden, zijn er dekens uitgedeeld, hygiëne tool kits en andere benodigdheden, zoals kookgerei, matrassen, jerrycans, emmers en lampen op zonne-energie. Deze noodhulpactie is uitgevoerd in nauwe samenwerking met CAFOD.

Caritas Nepal heeft al vaker noodhulp verleend en al meer dan 20 jaar werken ze samen met Nepalese lokale gemeenschappen en onderhouden ze sterke banden met de katholieke kerk. Ook wordt er nauw samengewerkt met lokale en nationale overheid, wat zeer waardevol is gebleken in het werk. Door de goede afstemming zijn er meer dan 39.000 families bereikt, de oorspronkelijke doelstelling van het project.

Veel mensen waren na de ramp erg depressief en getraumatiseerd door het verlies van familieleden, huis en huisraad. Om het trauma te helpen verwerken heeft caritas Nepal de mensen intensief betrokken bij de hulpverlening in alle fases die nodig waren (in kaart brengen van de behoeften, het geven van directe hulp en het uitdelen van spullen). Mensen werden ingezet als vrijwilligers en blijven nog steeds betrokken bij de processen.
De fase van acute noodhulp is inmiddels voorbij, de overige gelden zullen worden geïnvesteerd in herstel en opbouw.