2016 - Noodhulp Syrische vluchtelingen in Jordanië

2016 - Noodhulp Syrische vluchtelingen in Jordanië

Het conflict in Syrië loopt inmiddels al jaren. Sinds 2011 zijn meer dan 11 miljoen mensen het land ontvlucht. Een oplossing lijkt nog ver. Het merendeel van de gevluchte Syriërs heeft zijn toevlucht gezocht in de buurlanden, waaronder Jordanië. Het feit dat de vluchtelingen niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, maakt hen extra kwetsbaar.

Ruim 86% van de Syrische vluchtelingen leeft onder de armoedegrens. Velen van hen nemen hun toevlucht tot wanhopige acties; ze lenen geld of gebruiken hun spaargeld om te overleven. Ze besparen op voedsel, sturen kinderen uit bedelen of zoeken hun toevlucht in gevaarlijk en/of illegaal werk.

In veel huishoudens heeft minstens een van de volwassenen een chronische aandoening, zoals hartaandoening, hoge bloeddruk of diabetes. De meesten daarvan hebben geen of nauwelijks toegang tot medische voorzieningen omdat ze de gebruikersbelasting niet kunnen betalen. Mensen zoeken hun toevlucht bij medische faciliteiten van Caritas en NGO’s. In 2015 kwamen bijvoorbeeld 45.000 mensen bij de caritasklinieken om hulp.

Stichting BVA heeft in 2016 € 240.000 via Cafod besteed aan noodhulp voor de opvang van Syrische vluchtelingen in Jordanië. Het project van de katholieke caritasorganisatie in Jordanië, Caritas Jordanië, richt zich op kwetsbare gezinnen, zoals gezinnen met jonge kinderen, alleenstaande moeders, gezinnen waarvan een of meer leden gehandicapt zijn, en ouderen die geen familie meer om zich heen hebben. Cafod onderhoudt namens de Stichting de contacten met Caritas Jordanië en voert de monitoring en evaluatie uit.