2017 - Noodhulp Sint Maarten

2017 - Noodhulp Sint Maarten

Met snelheden tot soms over de 300 kilometer per uur was orkaan Irma een van de zwaarste orkanen ooit gemeten. Op 6 september 2017 raasde de superorkaan onder andere over Sint Maarten. Zes uur lang teisterden ongekend zware windstoten het eiland en haar bewoners, een apocalyptische verwoesting achterlatend. Meer dan 90% van de gebouwen op het Nederlandse deel van het eiland was beschadigd of volledig verwoest. Er was geen stromend water en geen elektriciteit; toegang tot voedsel was moeilijk.

Belangrijk was om mensen eerst van water, voedsel en onderdak te voorzien en waar nodig van medische hulp. Zodra de eerste nood is opgelost, kan worden gewerkt aan de wederopbouw. Denk daarbij aan (her)bouw van orkaanbestendige woningen en het herstel van de drinkwatervoorzieningen. Ook het verlenen van psychosociale zorg hoort daarbij. Stichting BVA heeft via Cordaid € 35.000 besteed aan noodhulp.