2017 - Noodhulp Zuid-Soedan

2017 - Noodhulp Zuid-Soedan

In totaal lijden 20 miljoen mensen in Zuid-Soedan en omringende landen aan ernstige ondervoeding. Honderdduizenden Zuid-Soedanezen leven op de rand van de hongerdood. Dit alles als gevolg van de aanhoudende droogte en het vernietigende conflict dat er al tientallen jaren woedt. Door het conflict in Zuid-Soedan zijn er nog weinig basisvoorzieningen, er is veel armoede en gewapende groepen zorgen nog steeds voor onveiligheid. De hongersnood heeft de situatie onhoudbaar gemaakt en acute hulp is van groot belang.

Het noorden van Zuid Soedan is het zwaarst getroffen. De situatie is er precair. De voedselonzekerheid en het geweld hebben er voor gezorgd dat duizenden mensen het land zijn ontvlucht. Sinds maart zijn meer dan 50.000 mensen in Oeganda gearriveerd, terwijl nog eens 50.000 mensen naar Noord-Soedan zijn gevlucht.

Noodhulp voor de mensen in Melut
In het begin van 2017 braken er weer gevechten uit aan de westelijke oever van de Nijl. Een deel van de ontheemden is toen gevlucht naar de provincie Melut. Hier woonden op dat moment zo’n 26.000 mensen, waarvan ongeveer 13.500 zonder dak boven hun hoofd. De situatie was hier nijpend!

Veel van de ontheemden moesten dagen achtereen lopen om Melut te bereiken en kwamen daar ondervoed en verzwakt aan. De mensen in Melut hadden te weinig te eten, omdat het WFP (World Food Program) onvoldoende middelen heeft om daarvoor te zorgen. De families hadden niet alleen te weinig voedsel: er is ook een groot tekort aan water en sanitaire voorzieningen. Daarmee lag de kans op een uitbraak van cholera en andere ziekten op de loer. Sinds juni 2016 zijn er al meer dan zes duizend mensen met cholera besmet. Er wordt in Melut dan ook hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er voldoende veilig drinkwater is en goede sanitaire voorzieningen zijn.

De Stichting heeft hier samen met Cordaid in juni een campagne voor opgezet. In totaal is €135.000 besteed via Cordaid.