2018 - Noodhulp aardbeving Sulawesi

2018 - Noodhulp aardbeving Sulawesi

Op 28 september 2018 werd het Indonesische eiland Sulawesi zwaar getroffen door een aardbeving en een tsunami. Meer dan 4.000 mensen kwamen hierbij om en meer dan 211.000 mensen raakten dakloos. 

Stichting BVA heeft via de Vastenactiecampagne in samenwerking met de bisschoppen en parochies in Nederland een oproep gedaan om de getroffen mensen in Sulawesi te helpen en hier is zeer ruimhartig op gereageerd: we konden € 250.000 bijdragen namens de Nederlandse katholieke gemeenschap.

Voor dit noodhulpproject werkte Vastenactiecampagne samen met de zusters FDNSC (dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart) in Palu. Zij zijn direct in actie gekomen om in de eerste behoeftes van mensen te kunnen voorzien. 

Wat hebben we samen kunnen geven?

De Nederlandse katholieke gemeenschap heeft via Vastenactie maar liefst € 250.000 voor de zusters op Sulawesi bij elkaar gebracht. 

Concrete hulp door de zusters

Onmiddellijk na de aardbeving en tsunami op Palu hebben de zusters hulp geboden aan de getroffen bevolking. Ze hebben daklozen opgevangen op hun eigen terrein en in het kinderdagverblijf dat ze runnen. Ook zijn vanuit hier medische posten gerund door vrijwilligers die ook naar andere opvangkampen reisden. Na deze eerste weken hebben de zusters in overleg met andere organisaties en congregaties gekeken wat de grootste noden waren in de samenleving.

  • Het weeshuis van de zusters wordt hersteld en verbeterd om ook de nieuwe weeskinderen (vanwege de ramp) te kunnen opvangen. Onder andere het sanitair moet opgebouwd worden, de slaapkamers, speelkamer en de studieruimte. 

  • Het kinderdagverblijf wordt hersteld om daarmee een opvangplek te kunnen bieden aan kinderen. Hier zijn de kinderen veilig en kunnen ze na school hun huiswerk maken. Ook werken de zusters samen met de Jesuit Refugee Service (JRS) die psychosociale hulpprogramma’s uitvoert.

  • Kinderen uit getroffen families worden financieel ondersteund met schoolgeld en schoolmaterialen (boeken, schriften, potloden, speelgoed). Dit zullen de zusters drie jaar lang doen, zodat de ouders de mogelijkheid krijgen om weer financieel onafhankelijk te worden.