Algemene gegevens

Algemene gegevens

ANBI

De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten onze donateurs belastingvoordeel.

Registratie
De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland is een private kerkelijke rechtspersoon, ingeschreven bij de KvK te Den Haag onder nr. 411.78.402. Het RSIN/fiscaal nummer van de organisatie is 003.003.759. Het BTW-nummer is NL003003759B01.

Collecteschema parochies en Centraal Bureau Fondsenwerving
Vastenactie en Adventsactie zijn opgenomen in het collecteschema van de R.-K. parochies in Nederland.
Vastenactie wil het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving respecteren. Dat houdt in dat particuliere initiatieven of parochies die in het kader van Vastenactie of Adventsactie op straat willen collecteren, zich aan het collecterooster houden. Indien vereist, dient men ook over een collectevergunning van de betreffende gemeente te beschikken.

Relatie Adventsactie
Er bestaat een personele unie met Stichting R.-K. Bisschoppelijke Adventsactie, ingeschreven in de K.v.K. onder nummer 30269644. Alle activiteiten en assets van de Stichting zijn in 2012 overgedragen aan de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland, die ook Adventsactie uitvoert.