Bisschoppen

Bisschoppen

De Nederlandse Bisschoppenconferentie benoemt de leden van het bestuur en de directeur op voordracht van het bestuur van de Stichting en na consultatie van Mgr. dr. J.M. Punt, referent voor missie en ontwikkeling. De benoemingstermijn van de bestuursleden is drie jaar.

De directeur van de Stichting spreekt Mgr. Punt enkele malen per jaar.