Directie

Directie

Per 15 augustus 2014 is dhr. P.J.C.M. van Hoof aangesteld als directeur van de Stichting. Dhr. Van Hoof was voordien werkzaam bij Kerk in Nood. De Nederlandse bisschoppenconferentie benoemt de directeur van de Stichting op voordracht van het bestuur en na consultatie van Mgr. dr. J.M. Punt, referent voor missie en ontwikkeling.

Bij het bepalen van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Stichting de adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland (voorheen VFI) en de code Wijffels (zie www.goededoelennederland.nl). De adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm van het jaarinkomen. Het jaarinkomen van de directeur blijft onder deze norm.

De nevenfuncties van dhr. Van Hoof zijn: docent Theologie van het Lichaam II aan het theologisch instituut Sint-Bonifatius en bestuurslid van stichting Kingsmen.