Meerjaren beleidsplan

Meerjaren beleidsplan

De Stichting BVA heeft een meerjaren beleidsplan opgesteld met daarin haar doelstellingen voor de komende 3 jaar, inclusief een financiele meerjaren raming. Deze financiele meerjaren raming wordt ieder jaar geconcretiseerd in de begroting voor het nieuwe jaar. Klik hier voor het meerjaren beleidsplan.