Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

De Stichting valt niet onder een cao. Recent heeft de Stichting meegedaan in een vergelijkend onderzoek van brancheorganisatie Partos inzake beloningsonderzoek. Hieruit blijkt dat de lonen van de medewerkers vergelijkbaar zijn met de andere goede doelen die aan dit onderzoek deelnamen. De Stichting is voornemens in 2018 een functiehuis in te richten aan de hand van de in dit vergelijkend onderzoek gestelde richtlijnen. Geen van de medewerkers verdient meer dan de directeur.