Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

De Stichting handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Donateursgegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan derden. De Stichting werkt op dit moment aan de implementatie van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.