Partners

Partners

Onze partners en belangrijke contacten

Cordaid

Vóór 1 januari 2018 besteedde de Stichting de uitvoering van het projectenpakket van Fonds op Naam Vastenactie uit aan Cordaid.Sinds 1 januari 2018 monitored Cordaid ieder jaar enkele projecten voor de Stichting. Deze projecten worden door Cordaid ingediend bij de Stichting, door de Stichting van advies voorzien en aan de projectencommissie van de stichting voorgelegd. Wanneer de projectencommissie ze goedgekeurd worden de gelden via trócaire aan de uitvoerende projectpartners overgemaakt.

Cafod

Cafod, de officiële ontwikkelings- en hulporganisatie van de Katholieke Kerk in Engeland en Wales monitored ieder jaar enkele projecten voor de Stichting. Deze projecten worden door Cafod ingediend bij de Stichting, door de Stichting van advies voorzien en aan de projectencommissie van de stichting voorgelegd. Wanneer de projectencommissie ze goedgekeurd worden de gelden via trócaire aan de uitvoerende projectpartners overgemaakt.

Trócaire

Trócaire, de officiële ontwikkelings- en hulporganisatie van de Katholieke Kerk in Ierland monitored ieder jaar enkele projecten voor de Stichting. Deze projecten worden door trócaire ingediend bij de Stichting, door de Stichting van advies voorzien en aan de projectencommissie van de stichting voorgelegd. Wanneer de projectencommissie ze goedgekeurd worden de gelden via trócaire aan de uitvoerende projectpartners overgemaakt.

Particuliere Initiatieven

De Stichting onderhoudt relaties met Nederlandse organisaties die kleinschalige projecten ondersteunen in het buitenland. Dit zijn de al genoemde Particuliere Initiatieven (ongeveer 40-50 projectorganisaties). Het zijn Nederlandse rechtspersonen en het kunnen zowel parochies als stichtingen zijn. Vaak hebben mensen vanuit een reis of betrokkenheid bij een gemeenschap het initiatief genomen om een project te steunen. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een school of een kraamkliniek. In sommige gevallen is de Nederlandse organisatie katholiek, in andere gevallen werkt zij in het buitenland samen met katholieke partners.

Projectorganisaties

De Stichting werkt samen met verschillende projectorganisaties in het buitenland die direct financiering
zoeken bij de Stichting en die zelf een project uitvoeren. Deze partners zijn bijvoorbeeld missionaire
congregaties of diocesane initiatieven van de R.-K. Kerk in ontwikkelingslanden.

Onze bisschopreferenten

Missie en Ontwikkeling
Mgr. Punt

Onderwijs
Mgr. Hendriks

Kerk en Samenleving
Mgr. De Korte

Missiesecretariaten

Ieder bisdom heeft een of meer functionarissen die goed bekend zijn met het missie- en ontwikkelingsveld. Zij kunnen u van dienst zijn met informatie en praktische suggesties.

Aartsbisdom Utrecht
De heer Herman Rolfes
telefoon: 030-6982500
e-mail: bunt@aartsbisdom.nl

Bisdom Rotterdam
De heer Jan Maasen
telefoon: 010-2815171
e-mail: j.maasen@bisdomrotterdam.nl

Bisdom Haarlem-Amsterdam
telefoon: 023-5112600
e-mail: missiesecretariaat@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Bisdom Breda
De heer Ben Hartmann
telefoon: 076-5223444
e-mail: BHartmann@bisdombreda.nl

Bisdom Groningen-Leeuwarden
Mevrouw Agaath Erich 
telefoon: 050-4065888
e-mail: a.erich@bisdomgl.nl 

Bisdom 's Hertogenbosch
De heer Embregt Wever
telefoon: 073-5232034
e-mail: ewever@bisdomdenbosch.nl

Bisdom Roermond
Priester Marc Calo
telefoon: 077-3514934
e-mail: M.Calo@bisdom-roermond.nl