Projecten

Toon

...en filter op:

Binnen het continent

Water verandert alles

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveili

Bekijk het project

Help Sulawesi!

De schade op Sulawesi na de verwoestende aardbevingen en tsunami is onvoorstelbaar. Ruim tweeduizend mensen overleefden de ramp niet, duizenden raakten gewond en tienduizenden werden dakloos. Nog steeds zijn duizenden mensen vermist – er is nog nauwelijks hoop dat zij het verschrikkelijke natuurgeweld overleefden.

Bekijk het project

watervoorzieningen op het eiland Flores in Indonesië

De bergdorpen op het eiland Flores in Indonesië zijn erg arm en door de afgelegen ligging zijn er nauwelijks basisvoorzieningen. Meer dan de helft van deze dorpen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Het gevolg is dat sanitaire voorzieningen slecht zijn of zelfs geheel ontbreken. De gebrekkige hygiëne leidt tot infectieziekten, die worden verspreid door vervuild water. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor, omdat hun immuunsysteem kwetsbaarder is.

Bekijk het project

Vrouwen en watermanagement in Masisi, Congo

Dit project heeft tot doel waterbeheer en (kennis van) hygiëne te verbeteren en het milieu te beschermen in zes dorpen in het Masisi gebied in Noord Kivu, Congo. Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is voor participatie van vrouwen, om zeker te stellen dat de resultaten duurzaam zijn. Deze comités worden, in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, verantwoordelijk voor het opzetten van activiteiten en het beheren van voorzieningen

Bekijk het project

Toegang tot schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Niger

Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika, waar de beschikbaarheid van water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp Baboursaye is de situatie ernstig: er is één waterput waar meer dan duizend gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken (de norm is maximaal 400 mensen per put).

Bekijk het project

Toegang tot schoon drinkwater voor Jocote Arriba in Nicaragua

Nicaragua heeft al vooruitgang geboekt op het gebied van beschikbaarheid van drinkwater – een van de millenniumdoelstellingen van de VN – 87% van de stedelijke bevolking en 68% van het platteland heeft toegang tot schoon drinkwater. Toch zijn er nog steeds gemeenschappen zonder enig drinkwatersysteem. Zoals Jocote Arriba, een plattelandsgemeenschap in het noorden van Nicaragua.

Bekijk het project

Toegang tot schoon water voor drie gemeenschappen

Ongeveer 50% van de dorpen in het noordelijke Kambia District in Sierra Leone hebben geen beschermde waterput. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Water. Deze dorpen zijn afhankelijk van vervuilde waterbronnen, die een groot gezondheidsrisico vormen, in het bijzonder voor kinderen. Drinken van vervuild water veroorzaakt overdraagbare ziektes zoals diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera.

Bekijk het project

Groente en fruit voor de Indiaanse bevolking in Cochabamba, Bolivia.

In het Zuid-Amerikaanse Bolivia wonen in het Andesgebergte nog veel Indiaanse families. Ze leven er in grote armoede: het gebied is moeilijk toegankelijk, goede wegen ontbreken en veel families en openbare gebouwen beschikken niet over elektriciteit. Landbouw en veeteelt zijn moeilijk in dit hooggelegen, harde klimaat, waar water een schaars goed is.

Bekijk het project

School voor Eritrese vluchtelingen in Soedan

Het vluchtelingencentrum in Khartoum, Soedan, vangt honderden vluchtelingen uit Eritrea op. Er zijn twee basisscholen en een middelbare school opgericht voor de Eritrese kinderen. Vorig jaar zijn, met steun van Vastenactie, bibliotheekboeken en andere onderwijsmaterialen aangeschaft. Dit jaar zal een computerlokaal ingericht worden voor de middelbare schoolleerlingen.

Bekijk het project

Voedselprogramma op de Dipendraschool in Nepal

In het dorpje Dharan in Nepal wonen veel arme kinderen die vaak onregelmatig naar school gaan. De Nepalese stichting Society for Helpless Children biedt, in samenwerking met stichting Kinderen van de Wereld, een voedselprogramma aan op de Dipendraschool in Dharan, zodat meer kinderen regelmatig naar school gaan.

Bekijk het project

Bewustwording voor goede gehandicaptenzorg Indonesië

Op Bali worden er door de overheid al relatief goede voorzieningen aangeboden voor gehandicapte kinderen. Helaas hebben veel ouders en verloskundigen nog te weinig kennis over deze voorzieningen. Daarom geeft de stichting Stepping Stones Bali workshops aan ouders en verloskundigen over de behandelings- en begeleidingsmogelijkheden voor gehandicapte kinderen.

Bekijk het project

Gezondheidszorg op locatie in Indonesië

In de afgelegen dorpen op noord Sumatra, Indonesië, hebben veel mensen niet of nauwelijks toegang tot gezondheidszorg. De sociale dienst BAKSOS zet zich in voor meer bewustwording en kennis over het belang van goede gezondheidszorg in deze regio.

Bekijk het project

Werk- en leerproject voor kansarme jongeren in Togo

In de regio Kara in Togo is het werkloosheidspercentage hoog. Stichting CSJ Kara wil de bevolking uitzicht op werk en een duurzame toekomst bieden. De stichting biedt jongeren daarom een vakopleiding aan en ondersteunt hen daarna met het opzetten van hun eigen ondernemingen.

Bekijk het project

Investeren in vakonderwijs in Zambia

Met het doel om jongeren een beter toekomstperspectief te bieden in Zambia, heeft de stichting Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst een hogeschool voor praktijkgericht onderwijs opgericht. Na het volgen van een vakopleiding zullen jongeren in deze regio betere toegang tot de arbeidsmarkt hebben.

Bekijk het project

St. Josephschool voor dove en gehoorbeperkte kinderen in Sri Lanka

Om de dove en gehoorbeperkte kinderen in Kuliyapitiya, Sri Lanka, een toekomst te bieden waarin een ieder zich naar zijn of haar mogelijkheden kan ontwikkelen, is de bouw van een nieuwe voorziening nodig. Hiermee kan de continuïteit van de zorg en het onderwijs ook in de toekomst gewaarborgd blijven.

Bekijk het project

Waterproject in Tanzania

In het onderwijscentrum in Melela van de zusters van het Bloedend Hart verblijven zo’n zestig meisjes die graag non willen worden en zo een bijdrage aan de samenleving willen leveren. Het centrum heeft op dit moment een structureel tekort aan water, waardoor er zonnepanelen voor de huidige waterpomp en een buffertank om regenwater op te vangen, aangeschaft dienen te worden.

Bekijk het project

Aanschaf toiletblok voor schoolkinderen in Papoea Nieuw Guinea

Op de St. Mathew’s basisschool in Papoea Nieuw Guinea zijn op dit moment nog geen toiletvoorzieningen aanwezig. Dit zorgt voor slechte hygiënische omstandigheden. Dit project zal ervoor zorgen dat een latrine gebouwd wordt bij de school, waardoor de hygiëne sterk zal verbeteren.

Bekijk het project

Samen aan tafel in Kenia

In Ukunda, in het zuidoosten van Kenia, ligt de St. Angelo Primary School van de zustercongregatie van St. Joseph. Het huidige schoolvoedingsprogramma op de school is van onvoldoende kwaliteit. Goede voeding is van groot belang voor de leerprestaties van de kinderen, daarom zal via dit project een nieuwe keuken gebouwd en volledig ingericht worden.

Bekijk het project

Renovatie van het St. John Bosco opvangcentrum in Kenia

Het St. John Bosco opvangcentrum biedt een veilige plek voor straatkinderen van Kitale. Hier leren zij om weer een normaal levensritme te vinden en worden zij herenigd met hun familie. Na 25 jaar intensief gebruik van het centrum, is het nu aan een stevige renovatie toe.

Bekijk het project

Het Nyabondo rehabilitatiecentrum in Kenia

Nog steeds hebben kinderen en volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking het erg moeilijk in de Keniaanse samenleving. Het Nyabondo rehabilitatiecentrum en ziekenhuis biedt deze kinderen de kans om op te groeien tot volwaardige deelnemers van de maatschappij.

Bekijk het project

Uitdiepen van een waterput voor een school en weeshuis in Kenia

In het westen van Kenia komen lange periodes van droogte voor. De basisschool en het weeshuis in het dorp Rodi Kopany in deze regio, hebben zo’n drie maanden per jaar geen schoon drinkwater voor de kinderen. Dit project zal de bestaande waterput uitdiepen, om zo het hele jaar toegang te krijgen tot schoon drinkwater.

Bekijk het project

Workshops bewustwording in Kenia

In Turkana, een van de armste provincies in Kenia, kunnen kwetsbare ouderen en gehandicapte kinderen op weinig begrip rekenen vanuit de gemeenschap. Stichting EWOI probeert hier verandering in te brengen, via het aanbieden van workshops over bewustwording in de samenleving en de verzorging van beide doelgroepen.

Bekijk het project

WISH project in Kenia

Om het lage niveau van Engels en de gedragsproblemen van leerlingen op een basisschool in het zuidoosten van Kenia aan te pakken, is het WISH-project ontwikkeld. Dit project biedt leerlingen alternatieve leertrajecten aan, waar de leerlingen zowel sociale als educatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Bekijk het project

Aankoop kleine bus voor de scholen St. George en St. Vincent in Kenia

In het provinciestadje Oyugis, in het westen van Kenia, liggen de twee scholen St. George en St. Vincent. Het zou voor de leerlingen een grote verrijking zijn als ze aan activiteiten van de beide scholen kunnen deelnemen. Om dit te realiseren wordt een kleine bus aangeschaft, waardoor de kinderen betere studieresultaten kunnen behalen en zichzelf ook op andere vlakken beter kunnen ontwikkelen.

Bekijk het project

Werken aan gemeenschapsopbouw, gezondheid en vrede in Kenia

In het westen van Kenia zijn er veel problemen in gemeenschappen die te maken hebben met geweld en alcohol- en drugsverslavingen. De organisatie Kitale Community Advancement Programme (KAP) wil hier een holistische oplossing voor bieden. Ze doen dit door vrijwilligers uit de gemeenschappen op te leiden om voorlichting te geven over uiteenlopende thema’s.

Bekijk het project

Duurzame ontwikkeling in de gemeente Baptiste in Haïti

De huidige landbouwtechnieken die de inwoners van Baptiste, in Haïti, gebruiken, zijn uitputtend voor de aarde. Middels dit project zullen zestig families trainingen krijgen over duurzame voedselproductie, afvalverwerking en watermanagement. Deze families zullen hierdoor meer voedsel kunnen produceren en de kwaliteit van het voedsel zal beter zijn.

Bekijk het project

Gezondheidszorg voor Dalits en Tribals in Gulbarga, India

Stichting Medisch Werk Mumbai zorgt in samenwerking met de Sacred Heart Brothers Society voor gezondheidszorg in afgelegen dorpsgemeenschappen in het Gulbarga district in India. Met hulp van Vastenactie kan dit medische werk voortgezet worden en kan er extra aandacht komen voor kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.

Bekijk het project

Studentenopvang in Irak

In de Koerdische regio Kirkuk in Irak zijn ruim 1 miljoen vluchtelingen en intern ontheemden. Onder deze vluchtelingen zijn veel universitaire studenten. De bisschop van Kirkuk biedt deze studenten huisvesting aan, zodat zij kunnen blijven studeren en niet allemaal naar Europa vluchten. Zo zouden zij na de oorlog weer bij kunnen dragen aan het opbouwen van het land.

Bekijk het project

Ontwikkeling Nilgiri Hills, Ooty, in India

In het dorp Kovilmedu zijn de leefomstandigheden zwaar. De inwoners komen er niet of nauwelijks rond en de faciliteiten zijn ontoereikend. De Indiase Norbertijnen zetten zich, samen met Stichting Solidair met India en Vastenactie, in om de omstandigheden in dit dorp te verbeteren.

Bekijk het project

Beroepsopleidingen en bewustwording voor onopgeleide meisjes in India

Met de steun van Vastenactie kan het Seva Kendra centrum voor beroepsopleidingen voortgezet worden, waar meisjes en vrouwen een opleiding op het gebied van kleermakerij en handwerk kunnen volgen. Hiermee zullen deze vrouwen zelfstandig een stabiel inkomen kunnen genereren.

Bekijk het project

Beter onderwijs voor kinderen in Cambodja

De bewoners van Andong, Cambodja, zijn door de overheid uit de stad verdreven en in Andong geplaatst. Dit is een onveilige omgeving voor kinderen om op te groeien. Stichting SCCO zet zich in voor deze kinderen en hun families door het huidige onderwijsprogramma uit te breiden en te verbeteren.

Bekijk het project

Uitbreiding kleuterschool in Malawi

In 2016 is begonnen met de uitbouw van een kleuterschool, gerund door de Sisters of Our Lady in een arme buitenwijk van Blantyre, Malawi. Inmiddels staan er twee klaslokalen, twee toiletblokken en een ruimte voor de staf. Dit jaar steunt Vastenactie dit project opnieuw om de uitbouw af te werken en de lokalen in te richten.

Bekijk het project

Bied kinderen van Lesotho een gelijke kans

Om de ICT lessen op de Cenez High School in Lesotho te verbeteren, en daarmee te voldoen aan het verplichte nationale curriculum, zijn nieuwe apparaten nodig. Aangezien de meeste studenten uit arme gezinnen komen, worden nu vaak privé laptops, tablets en telefoons van leraren gebruikt als leermiddelen. Dit is lang niet voor iedereen mogelijk en geen duurzame situatie.

Bekijk het project

Toiletten en douches voor een basisschool in Kenia

Steeds meer leerlingen melden zich aan bij de Our lady of Peace Primary School in Kenia. Helaas zijn de huidige sanitaire voorzieningen abominabel slecht en ontoereikend voor het aantal leerlingen van deze school. Nieuwe douche- en toiletvoorzieningen zijn dus hard nodig!

Bekijk het project

Klaslokalen voor oudere straatkinderen in Congo

Slechts weinig jongeren hebben in Congo de mogelijkheid om lager onderwijs te volgen. Het gevolg hiervan is dat er in de hoofdstad vele ontevreden jongeren zijn, omdat zij geen toegang hebben tot werk. De Salesianen van Don Bosco zetten zich in om deze jongeren toegang te geven tot een ambachtsschool en ze zo een nieuwe kans op de arbeidsmarkt te bieden.

Bekijk het project

Bouw van een extra klaslokaal voor technisch onderwijs in Kameroen

Met de bijdrage van Vastenactie zal dit jaar een extra klaslokaal gerealiseerd worden voor de St. Anthonyschool in Kameroen, een school voor technisch onderwijs. Door technieklessen aan te bieden, maakt de school het voor leerlingen mogelijk om door te stromen naar technisch vervolgonderwijs.

Bekijk het project

Het realiseren van stage- en leerplekken in Obuasi

Praktische vervolgopleidingen zijn schaars op het platteland van Ghana. Een gevolg daarvan is dat de werkloosheid onder jongeren erg groot is en dat veel jongeren naar de stad vertrekken. Om dit te voorkomen, steunt Vastenactie de Afia Foundation, die zich richt op het creëren van stage- en leerplekken voor jongeren op het gebied van landbouw.

Bekijk het project

Vakopleidingen voor werkloze jeugd in Bangladesh

Op het platteland van Bangladesh is sprake van veel werkloosheid onder jongeren. Stichting SAKO werkt samen met Stichting Aloshikha in Bangladesh aan vakopleidingen voor deze jongeren om hen zo weer een kans op een mooie toekomst te bieden.

Bekijk het project

Geen geweld meer tegen inheemse vrouwen in Guatemala

Guatemala is een land waar vrouwen regelmatig slachtoffer zijn van geweld. De stichting Ixmukané wil hier verandering in brengen door inheemse vrouwen vakopleidingen te bieden en door zowel mannen als vrouwen te leren hoe ze hun gedrag op een positieve manier kunnen veranderen.

Bekijk het project

Hulp na overstromingen in Zuidoost-Azië

In augustus 2017 hebben ernstige moessonregens overstromingen veroorzaakt in Zuidoost-Azië. In Bangladesh, India en Nepal zijn al 40 miljoen mensen slachtoffer geworden van overstromingen. De overstromingen hebben huizen, scholen en ziekenhuizen beschadigd en vernietigd. Veel mensen moeten noodgedwongen in tentenkampen wonen. Er is dringend behoefte aan voedsel, onderdak, schoon water en sanitaire voorzieningen. Ook wordt er gevreesd dat vanwege de slechte sanitaire voorzieningen in de kampen besmettelijke ziektes als cholera zullen uitbreken…

Bekijk het project

Hoger inkomen voor boerengezinnen in Bangladesh

In Birol, in het noordwesten van Bangladesh, leven veel mensen in armoede. Boeren hebben het vooral zwaar: zij leven van de landbouw en hebben vaak geen andere inkomstenbronnen. Caritas Bangladesh leert 250 boerengezinnen hoe ze honing kunnen maken zodat deze gezinnen extra inkomsten hebben.

Bekijk het project

HIV preventie in Nigeria

In de Osun State in het zuiden van Nigeria leven veel jongeren die een groot risico lopen op een hiv-infectie. Veel van deze jongeren zijn seksueel actief, maar weten niet hoe ze een hiv-besmetting kunnen voorkomen. Via goede voorlichting wil het Justice, Development and Peace Makers’ Centre Osogbo voorkomen dat zij hiv oplopen.

Bekijk het project

Bouw van een kleuterschool in Indonesië

In 1992 is de congregatie van de zusters Augustinessen opgericht in de stad Ketapang in Indonesië. De congregatie heeft Stichting Fatima opgericht. Deze stichting richt zich op onderwijs en sociaal werk. Met hulp van Stichting BVA zal Stichting Fatima een kleuterschool met zes lokalen bouwen voor ruim 100 kleuters.

Bekijk het project

Help de slachtoffers van orkaan Irma

Op 6 september raasde orkaan Irma met een ongekende kracht over Barbuda en Sint Maarten. De eerste beelden van de enorme verwoestingen zijn nauwelijks te bevatten. Ruim 90% van de gebouwen op Sint Maarten is zwaar beschadigd of volledig verwoest. Stromend water is niet meer beschikbaar, de elektriciteit is uitgevallen. De 40.000 inwoners van het Nederlandse deel van Sint Maarten hebben geen schoon drinkwater, geen voedsel, geen onderdak.

Bekijk het project

Onderwijs voor kansarme kinderen in Haïti

De organisatie Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) is in 1988 opgericht om de kansen van de armste kinderen in Haïti te verbeteren. Met dit project steunt Stichting BVA twee verschillende scholen van NPH én jongeren die hun middelbare school diploma al binnen hebben en nu een vervolgstudie gaan doen.

Bekijk het project

Traumaverwerking voor mensen in Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan zijn al jaren grote problemen. Er is veel geweld door regeringssoldaten en zwervende milities en mensen lijden honger. Veel Zuid-Soedanezen hebben zware trauma’s opgelopen. Stichting RECONCILE wil gemeenschappen helpen de trauma’s te verwerken.

Bekijk het project

Ondersteuning voor mensen met hiv in Ethiopië

In Ethiopië maakt het hiv-virus het leven voor veel mensen zwaar. Ziekenhuizen bieden wel behandelingen aan de patiënten, maar deze zijn alleen gericht op het geven van medicijnen. De Brothers of Good Works Counseling & Social Services Center biedt de bevolking wat de ziekenhuizen niet kunnen bieden: psychologische steun, economische steun en gezondheidsadvies.

Bekijk het project

Pleeggezinnen voor weeskinderen in India

In India zwerven veel kinderen op straat. Sommigen zijn wees, anderen zijn van huis weggelopen vanwege geweld of andere problemen. De organisatie Bangalore Oniyavara Seva Coota (BOSCO) biedt deze kinderen een kans om in een liefdevolle omgeving op te groeien en biedt hen hiermee ook de kans op een betere toekomst.

Bekijk het project

Renovatie van een bejaardentehuis in China

In 2005 heeft de zustercongregatie Dienaressen van het Onbevlekte Hart van Maria het bejaardentehuis Fu’an Aged House gebouwd voor eenzame bejaarden in Hohhot, een plaats gelegen in het noorden van China. Met dit project zullen de muren van het huis geïsoleerd worden en zullen de ramen vervangen worden om de bewoners te beschermen tegen zandstormen en de koude wintermaanden.

Bekijk het project

Werk in de toerismesector voor vrouwen en jongeren in Palestina

Er is veel werkloosheid in Palestina. Zeker voor vrouwen en jongeren zonder werkervaring is het erg moeilijk om een baan te vinden. Het Arab Educational Institute (AEI) streeft ernaar om deze twee groepen kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

Bekijk het project

Opvang van regenwater voor een beter leven in Bolivia

Sinds januari 2016 staan de twee meren bij het dorp Untavi in Bolivia droog. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de lokale bevolking: er is groot tekort aan water, er is geen vis meer en de lokale vissers hebben geen werk meer. De organisatie CEPA helpt de bevolking met het aanleggen van watertanks om zo de watervoorziening weer op peil te brengen.

Bekijk het project

Een beter leven voor mensen met hiv in Ethiopië

In Ethiopië is HIV besmetting nog een groot probleem, vooral in het noorden van het land. Met dit project willen de Zusters van de Liefdadigheid in Tigray het leven van mannen en vrouwen met HIV verbeteren. Ook willen ze voorkomen dat gezonde mensen besmet raken met HIV.

Bekijk het project

Tehuis voor mishandelde en misbruikte meisjes in de Filipijnen

In het ‘Home for girls’ op het eiland Panay in de Filipijnen worden mishandelde, misbruikte en verwaarloosde meisjes tussen de 6 en 18 jaar tijdelijk opgevangen. Met hulp van Stichting BVA kan het opvangtehuis uitbreiden zodat 20 meisjes extra kunnen worden opgevangen.

Bekijk het project

Beter onderwijs in Ivoorkust

Door de burgeroorlog in Ivoorkust zijn er nauwelijks investeringen geweest in het onderwijs. Als gevolg daarvan gaan veel kinderen niet naar school of verlaten ze school zonder diploma. Association Famille et Education wil hier verandering in brengen. Met hulp van Stichting BVA wil de stichting twee scholen uitbreiden zodat er meer kinderen naar school kunnen.

Bekijk het project

Apparatuur voor twee ziekenhuizen op Flores in Indonesië

In 2011 is Stichting Help Flores! opgericht met als doel om de gezondheidszorg en het onderwijs te verbeteren voor de inwoners van Flores, een eiland in Indonesië. Met hulp van Stichting BVA kan de stichting nieuwe apparatuur kopen voor twee ziekenhuizen op Flores.

Bekijk het project

Watervoorzieningen op het eiland Flores in Indonesië

De bergdorpen op het eiland Flores in Indonesië zijn erg arm en door de afgelegen ligging zijn er nauwelijks basisvoorzieningen. Een van de grootste problemen is het gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Het EVIDENCE project wil dit probleem aanpakken om de gezondheid van de dorpsbewoners te verbeteren.

Bekijk het project

Armoedebestrijding in Mbala, Zambia

Het Vastenactie-campagneproject 2018 richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen in Mbala, Zambia, die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn. Ze hebben allemaal een laag inkomen en veel van hen hebben de zorg voor een aantal kleinkinderen. Via het project willen we ze helpen voldoende inkomen te verwerven zodat ze voor hun gezin kunnen zorgen.

Bekijk het project

Duurzaam onderwijs voor Mayakinderen

De Stichting Guacamaya is sinds 1996 werkzaam in Guatemala. In het Mayadorp El Corozal heeft ze een educatief centrum opgericht om Mayakinderen en de natuur in Guatemala een toekomst te geven met een speciaal ontwikkeld onderwijsprogramma en door het bevorderen van duurzaam landgebruik. In 2017 nemen naar verwachting zo’n 3.000 kinderen deel aan dit programma.

Bekijk het project

Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso

Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal, ze leven in een cyclus van armoede, (seksueel) geweld en uitbuiting. De zusters van de orde OLV van Liefde van de Goede Herder bieden hulp aan de allerarmste vrouwen, meest alleenstaande moeders, en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis opgezet, een kinderopvang en kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen en hun kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp en een opleiding.

Bekijk het project

In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie opgezet

Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk Afrika; ruim 65 procent van de negentien miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. Het land heeft nauwelijks natuurlijke rijkdommen en de bevolking is laagopgeleid. De aidsepidemie heeft de toch al slechte economische situatie dramatisch verergerd.

Bekijk het project

Een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo Central

In de provincie Congo Central in de Democratische Republiek Congo wonen veel alleenstaande moeders tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold en kunnen niet lezen en schrijven. Deze jonge moeders hebben daardoor geen enkel vooruitzicht op werk. Een opleiding kan hen in staat stellen te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin. Ze kunnen dan zorgen dat hun kinderen wel naar school gaan en gezond blijven. Zo doorbreken zij hun situatie van structurele armoede. Alfabetisering en scholing zijn hiervoor essentieel.

Bekijk het project

Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen

In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl de welvaart van het land toeneemt. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. Zij kunnen onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding en medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik, geweld of mishandeling. Leven op straat lijkt dan een oplossing.

Bekijk het project

Projectaanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen voor een project binnen Vastenactie? Klik op 'doe een projectaanvraag', vul het formulier in en we nemen zo snel als mogelijk contact met u op voor een kennismakingsgesprek.