Aangepast onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen

Dit is een project van Vastenactie

Aangepast onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen

In Kameroen bestaat er nog steeds een taboe rondom mensen met een beperking. Ouders van kinderen met een lichamelijke beperking verstoppen hun kinderen vaak uit schaamte in huis, waardoor deze kinderen een ontwikkelings- en leerachterstand oplopen. Ook hebben deze kinderen vaak geen toegang tot onderwijs, omdat er onvoldoende expertise is op het gebied van aangepast onderwijs.

Casey’s Home

In 2004 kreeg Sally Ebot, een voormalig vluchtelinge uit Kameroen die nu al jaren in Nederland woont, een tweeling. Een van haar zoons, Casey, bleek ernstig gehandicapt. Het leven van Casey had er heel anders uitgezien als hij in Kameroen was opgegroeid. Sally wilde daarom graag iets doen voor kinderen met een beperking in haar geboorteland. In 2008 is vanuit deze wens de Casey Stichting opgericht, om zorg en onderwijs te bieden aan kinderen met een beperking in Kameroen. In 2014 is Casey’s Home geopend in Ikiliwindi, in het zuidwesten van Kameroen. In Casey’s Home worden honderd kinderen tijdelijk opgevangen. Hier krijgen ze de juiste zorg, revalidatie en volgen ze aangepast onderwijs. Wanneer kinderen weer terugkeren naar hun eigen woonsituatie, worden ze door een leerkracht gevolgd en blijven ze begeleiding krijgen totdat ze in staat zijn om regulier onderwijs te volgen of zelf voor een inkomen te zorgen.

Verbeteren van de zorg en het onderwijs in Casey’s Home

Sommige kinderen hebben naast een fysieke, ook een mentale beperking, en de meesten hebben een flinke ontwikkelingsachterstand. Veel kinderen hebben voor hun verblijf in Casey’s Home nog nooit onderwijs gevolgd. Hierdoor hebben deze kinderen passend onderwijs nodig. Middels dit project zullen gespecialiseerde leermiddelen en speelmaterialen aangeschaft worden en zal een docent getraind worden in het geven van speciaal onderwijs. Hierdoor kunnen de kinderen in kleine groepjes met veel individuele aandacht onderwijs krijgen, dat beter aansluit op hun eigen ontwikkelingsniveau.

Vastenactie draagt €8.300,- bij aan dit project.