Aanschaf toiletblok voor schoolkinderen in Papoea Nieuw Guinea

Dit is een project van Vastenactie

Aanschaf toiletblok voor schoolkinderen in Papoea Nieuw Guinea

Net buiten de stad Lae in Papoea Nieuw Guinea staat de St. Mathew’s basisschool. Dit is een school met zo’n 90 leerlingen. Er is op deze school echter geen toiletvoorziening aanwezig, waardoor de kinderen hun behoefte in de bosjes moeten doen of in een geïmproviseerd hutje met een gat in de grond.

Bouw van een latrine
Vanuit de overheid van Papoea Nieuw Guinea worden eisen gesteld aan de hygiëne op scholen, een eis waar deze school graag aan wil voldoen. Helaas is er geen watertoevoer mogelijk vanuit de stad, waardoor het niet mogelijk is om normale toiletten te plaatsen, deze kunnen niet worden doorgespoeld. Om dit probleem op te lossen is besloten dat er een latrine gebouwd zal moeten worden: een diepe put met opbouw, ombouw en ventilatie. Een latrine voldoet aan de hygiëne-eisen van de regering. De plaatselijke bevolking zal, met hulp van het bisdom van Lae, de latrines zelf opbouwen en onderhouden. Daarnaast zal het bisdom zich bezighouden met educatie rondom het belang van goed hygiëne aan de leerlingen.

Vastenactie zal dit project samen met het bisdom van Lae ondersteunen en zal hier €600,- aan bijdragen. De totale kosten van dit project bedragen €2.000,-.