Basisgezondheidszorg in Papua, Indonesië

Dit is een project van Vastenactie

Basisgezondheidszorg in Papua, Indonesië

In het noorden van het Indonesische deel van Papua ligt het dorp Sentani. Dit dorp ligt erg afgelegen en veel kinderen wonen er op straat. De Franciscaanse Pater Nico Dister woont al meer dan veertig jaar in Indonesië en heeft er in het verleden twee kindertehuizen opgezet. Deze huizen worden nu gerund door de communiteit de Kleine Zusters van St. Josef.

De Robertus kliniek

In 1991 is er voor de kinderen van de kindertehuizen en voor de lokale bevolking een eenvoudige gezondheidskliniek gebouwd, de Robertus kliniek. Deze kliniek werd in die tijd gerund door twee Franciscaanse zusters van de communiteit de Kleine Zusters van St. Jozef. In 2005 was er nog maar één zuster werkzaam als verpleegkundige, maar toen zij door de congregatie werd overgeplaatst, was er geen ander geschoold personeel te vinden en betekende dat het einde van de kliniek.

Echter, de noodzaak voor goede, toegankelijke gezondheidszorg blijft bestaan. De dichtstbijzijnde kliniek ligt nu op vijftig kilometer afstand, dat is te ver weg voor de vaak arme patiënten. Vanwege het grote belang van een goede gezondheidskliniek in Sentani, is besloten om de kliniek te heropenen. Door middel van donaties is een lokale medische student opgeleid die in 2015 is begonnen met het heropenen van de kliniek. Inmiddels draait de kliniek weer. Een dokter, verpleger, analist, farmaceut en een aantal administratieve medewerkers werken hard om de inwoners van Sentani en de 120 weeskinderen uit de kindertehuizen van medische zorg te voorzien. De zorg is gratis, wel staat er een collectebus waar patiënten een vrijwillige bijdrage in kunnen doen.

De Robertus kliniek werkt samen met de publieke gezondheidscentra van Jayapura en Perdhaki. Deze centra voorzien de kliniek van malariatesten en medicijnen. Maar er is meer nodig. Het doel van dit Vastenactieproject is dat de kliniek zijn huidige werkzaamheden is stand kan houden en kan uitbreiden. Met deze impuls kan de kwaliteit van zorg verbeteren en het aantal patiënten dat geholpen wordt stijgen. De verwachting is dat de kliniek over vijf jaar dusdanig goed functioneert, dat het door de lokale autoriteiten kan worden overgenomen. De kliniek zal dan kunnen voortbestaan zonder financiële steun vanuit het buitenland.

Om op dit niveau te komen en de kliniek draaiende te houden, moeten er diverse ziekenhuismaterialen en medicijnen worden aangeschaft. Een aggregaat voor het opwekken van elektriciteit, rolstoelen, verschillende testmaterialen en medicatie voor de duur van één jaar zijn hard nodig. Om dit aan te kunnen schaffen is €11.500,- nodig. De kliniek zal hiervan €1.000,- op zich nemen en Vastenactie draagt €3.500 bij.

Onderstaande video geeft een goed beeld van de werkzaamheden in de kliniek: