Beroepsopleidingen en ondernemerschap voor jonge vrouwen in India

Dit is een project van Vastenactie

Beroepsopleidingen en ondernemerschap voor jonge vrouwen in India

In de deelstaat Arunachal Pradesh in het noordoosten van India heerst veel armoede, in het bijzonder in de rurale gebieden. De economische ontwikkeling van India heeft weinig werkgelegenheid opgeleverd op het platteland en ook de faciliteiten vanuit de overheid zijn hier vaak niet toegankelijk. Hoger onderwijs na het afronden van de middelbare school is te duur voor de meeste inwoners. Vaak maken leerlingen de middelbare school zelfs niet af, voornamelijk vanwege de slechte economische situatie en de gebrekkige infrastructuur. De twee meest gebruikelijke paden die jongeren van het platteland volgen, zijn migreren naar andere Indiase deelstaten óf thuisblijven en ongeschoold werk doen.

Het Seva Kendra centrum voor beroepsopleidingen

Dit Vastenactie project zal beroepsopleidingen in de vakgebieden van kleermakerij en handwerk aanbieden voor meisjes en jonge vrouwen van het platteland. Daarnaast zullen de meisjes en vrouwen binnen deze opleidingen participeren in algemene trainingsprogramma’s, waar ze persoonlijke vaardigheden kunnen ontwikkelen en les krijgen in ondernemerschap. De opleidingen duren in totaal een half jaar, waardoor er in één jaar tijd zestig meisjes en vrouwen getraind zullen worden. Na de opleiding kunnen ze vervolgens zelfstandig een degelijk inkomen genereren. Niet alleen de leerlingen zelf zullen hiervan profiteren, maar ook hun familieleden zullen er financieel op vooruitgaan. De afgelopen twee jaar zijn er al 120 meisjes en vrouwen getraind. Ook dit jaar wil het project deze mogelijkheid bieden aan zestig meisjes en vrouwen. In totaal zullen er dan 180 meisjes en vrouwen worden getraind. Inmiddels is gebleken dat minstens 65% van hen binnen een jaar na het afronden van hun opleiding een betaalde baan heeft gevonden waarmee ze een degelijk inkomen genereren.

Het voortzetten van het Seva Kendra centrum voor beroepsopleidingen kost € 35.943,-. Vastenactie draagt het komende jaar € 10.418,- bij om dit mogelijk te maken en om rurale gezinnen in Arunachal Pradesh een kansrijke toekomst te bieden in hun eigen regio.