Botanische schooltuin in Nicaragua

Dit is een project van Vastenactie

Botanische schooltuin in Nicaragua

Aan de voet van de vuilnisbelt van de stad Chinadega ligt de wijk El Limonal. Met zo’n drieduizend inwoners is dit de armste wijk van de stad. De vuilnisbelt biedt werk aan de bewoners van de wijk en helaas ook aan hun kinderen. Zij proberen geld te verdienen met de verkoop van oud plastic en ijzer, maar lopen veel gezondheidsklachten op door het vuur, de rook en het rottende huisvuil.

In deze wijk staat de school ‘Ojo de agua’, een school met ongeveer 365 leerlingen. De overheid van Nicaragua voorziet scholen van rijst en bonen, zodat alle leerlingen tussen de middag warm kunnen eten. Deze schoolmaaltijden zijn belangrijk, omdat een maaltijd thuis niet altijd vanzelfsprekend is. Helaas zijn de maaltijden op school weinig voedzaam. Kinderen eten nauwelijks groente en fruit en worden daardoor snel ziek.

Stichting El Arbol

Stichting El Arbol is sinds 1997 actief in Nicaragua. De missie van deze stichting is “het verbeteren van de leef- en woonomgeving van mensen en dieren door de economische en maatschappelijke positie van kansarme vrouwen en kinderen in Nicaragua te versterken”. El Arbol kiest bewust voor kleinschalige en duurzame projecten om hun missie te verwezenlijken. In 2016 is de stichting gestart met het opzetten van een botanische tuin bij de school ‘Ojo de agua’. Op dit terrein wordt onder andere lesgegeven op het gebied van milieueducatie en de Engelse taal. Ook wordt er algemene voorlichting aan meisjes gegeven. Daarnaast is er gratis medische hulp beschikbaar voor de leerlingen en andere inwoners van El Limonal.

Botanische schooltuin

De botanische schooltuin biedt de leerlingen van de school en de bewoners van de wijk El Limonal educatie over het verbouwen van fruit, groente en kruiden. Verschillende vaardigheden zoals onkruid wieden, zaaien, composteren, bemesten en irrigeren worden gedemonstreerd, zodat de leerlingen en volwassenen op een bewuste en gezonde manier zelf voedsel kunnen genereren. Tevens wordt dankzij de oogst uit de schooltuin de voedingswaarde van de maaltijden voor de leerlingen verhoogd. Het restant zal worden verkocht om de onderhoudskosten van de tuin te betalen.

Een ander onderdeel van het project is het opzetten van een bijen- en vlindertuin. Inheemse bijensoorten komen nog maar weinig voor in Nicaragua. Door de botanische tuin kunnen leerlingen deze bijensoorten leren kennen en zien waar honing vandaan komt. Ook leren zij wat voor functies bijen en vlinders vervullen in het ecologische systeem. Hiermee wordt hun kennis van ecologie en hun milieubewustzijn vergroot.
In totaal is er voor dit project €7.300,- nodig. Vastenactie zal hier €2.433,- aan bijdragen.

Het volgende filmpje geeft een goede weergave van de werkzaamheden van stichting El Arbol: