Centre Simama in Congo

Dit is een project van Vastenactie

Centre Simama in Congo

In Congo hebben kinderen en volwassenen met een fysieke of mentale beperking het niet makkelijk, zij worden vaak niet geaccepteerd door de samenleving. Het gebrek aan medisch inzicht zorgt ervoor dat hun kwalen vaak worden toegeschreven aan ‘boze geesten’. Ze worden gestigmatiseerd en hebben geen functie in de maatschappij.

Centre Simama

In 1969 vertrok Pater Martin Konings naar Congo alwaar hij in 1985 het Centrum Simama voor mensen met een beperking opzette. Het centrum Simama, wat letterlijk ‘sta op’ betekent, is vlak buiten het centrum van de stad Kisangani gelegen. In de loop van de jaren is het uitgegroeid naar een grote organisatie met zo’n zeventig betaalde werknemers. De werknemers worden continue ondersteund door een aantal tijdelijke, al of niet gehandicapte, vrijwilligers.

Het centrum bestaat uit vele afdelingen. In de ziekenzaal en de ruimtes voor fysiotherapie worden de mensen medisch behandeld. Daarnaast zijn er ruimtes voor algemeen onderwijs en voor vakopleidingen, zoals een naaiatelier en een meubelmakerij. Ook wordt er aan landbewerking gedaan en zijn er verschillende werkplaatsen.

Fysiotherapie

Het Centre Simama is op dit moment nog voor het overgrote deel afhankelijk van fondsen, donaties en particuliere bijdragen. Met deze bijdragen zijn de aanwezige faciliteiten al sterk verbeterd. Het doel van dit Vastenactie project is om de fysiotherapievoorzieningen nog verder te professionaliseren, door middel van het aanschaffen van hulpmiddelen en materialen en door het opleiden van lokale medewerkers. Hierdoor kunnen gehandicapte kinderen en volwassenen beter geholpen worden om hun motorische vaardigheden verder te ontwikkelen.

Ook wil Centre Simama meer zelfvoorzienend worden. Door de fysiotherapievoorzieningen te professionaliseren en hier meer bekendheid aan te geven, wordt het voor betalende patiënten uit de stad aantrekkelijk om zich hier te laten behandelen. Het doel is dat hiermee de eigen inkomsten van het centrum zullen worden verhoogd.

Vastenactie zal dit project met €1.500,- ondersteunen.