Een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo Central

Dit is een project van Adventsactie

Een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo Central

In de provincie Congo Central in de Democratische Republiek Congo wonen veel alleenstaande moeders tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold en kunnen niet lezen en schrijven. Deze jonge moeders hebben daardoor geen enkel vooruitzicht op werk. Een opleiding kan hen in staat stellen te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin. Ze kunnen dan zorgen dat hun kinderen wel naar school gaan en gezond blijven. Zo doorbreken zij hun situatie van structurele armoede. Alfabetisering en scholing zijn hiervoor essentieel.

Toekomstperspectief

De Stichting Redemptio, van de paters redemptoristen, heeft twee jaar geleden in de parochies Miyamba, Mbanza Ngungu en Luozi een opleidingsproject opgezet, om het toekomstperspectief van deze jonge meisjes en vrouwen te verbeteren. Het doel is een duurzaam netwerk op te bouwen van naaiateliers, naaicoöperaties en verkooppunten waar de gemaakte kleding wordt verkocht. Dit moet de vrouwen in staat stellen te voorzien in het levensonderhoud van henzelf en hun gezinnen.

Snit en naad en bedrijfsbeheer

In elk van de drie parochies starten ieder jaar twintig vrouwen. Na drie jaar doen er dus 180 vrouwen mee. Het eerste jaar van de opleiding staat in het teken van alfabetisering en het leren van de beginselen van snit en naad. Omdat deze vrouwen op het platteland leven wordt hen ook elementaire landbouwkennis en algemene ontwikkeling meegegeven. In het tweede jaar komt daar bedrijfsbeheer bij, om de vrouwen voor te bereiden op het opzetten van een eigen naaiatelier. Ze leren met geld omgaan, kostprijzen en verkoopprijzen berekenen en boekhouden. De eerste vrouwen die deelnamen aan het project blijken, zoals gehoopt, een voorbeeldfunctie te vervullen: er hebben zich meer kindmoeders aangemeld. De opleiding, die met steun van Adventsactie is opgezet, blijft dus bestaan als het project na drie jaar eindigt. Dat was ook het doel.

Uniformen en kleding op bestelling

Inmiddels is gebleken dat niet alle vrouwen zich in hetzelfde tempo ontwikkelen. Het betekent dat het project in het derde jaar op twee snelheden verdergaat. In de afgelegen parochie Miyamba hebben de jonge moeders meer tijd nodig om zich basiskennis en vaardigheden eigen te maken. Vooral lezen en schrijven blijken lastig. Daarom blijft de aandacht, net als in het eerste jaar, gericht op alfabetisering, basisopleiding snit en naad en landbouwtechnieken. Nieuw is wel, dat zij zich gaan toeleggen op het naaien van uniformen en kleding op bestelling. Daarmee geven ze het project voldoende draagkracht om ook na het derde jaar te blijven bestaan.

Naaicoöperaties en verkooppunten

In de parochies Mbanza Ngungu en Luozi ligt de focus in het derde jaar op het opzetten en in de markt zetten van de naaicoöperaties. Volgens plan gaan de vrouwen als ondernemers in coöperatief verband samenwerken. Daarnaast worden twee verkooplocaties opgezet, zodat de opgeleide vrouwen een afzetmarkt hebben. Uiteindelijk is het de ambitie om een kledinglabel op te zetten, dat in de hoofdstad Kinshasa in de winkels en ook online te koop zal zijn. Deze activiteiten moeten de coöperaties toekomstbestendig maken.