Een waterput voor Romik, Eritrea

Dit is een project van Vastenactie

Een waterput voor Romik, Eritrea

In de regio Anseba in Eritrea valt er te weinig regen, waardoor er een gebrek is aan schoon drinkwater en voldoende water voor landbouw. In dit droge gebied ligt de plaats Romik. Alle mensen die in de buurt van Romik wonen, kwamen altijd naar Romik om water te halen. De waterput in Romik is echter al vele jaren ingestort en opgedroogd. De bewoners in en rondom Romik moeten nu zo’n tien kilometer lopen naar de dichtstbijzijnde waterput. Het is daarom van groot belang om de waterput te verdiepen en herstellen.

Schoon water voor een gezonde samenleving

Schoon water is belangrijk voor de gemeenschap. Meisjes en vrouwen halen nu water uit een ver gelegen waterput, wat veel tijd in beslag neemt. Op dit moment moeten de meisjes en vrouwen vanuit Romik zo’n tien kilometer lopen voor schoon water. Hierdoor gaan de schoolprestaties van meisjes achteruit, omdat ze minder naar school gaan en minder tijd hebben om huiswerk te maken. Wanneer een gezin geen dochters heeft, komt de last van het halen van water op de schouders van de vrouw terecht. Het is lastig voor deze vrouwen om al het werk zowel binnen als buiten het huis te combineren met het halen van water. Wanneer de waterput in Romik hersteld is, hebben de inwoners van Romik en de omliggende dorpen weer toegang tot water dichtbij huis. Hierdoor zullen meisjes en vrouwen meer tijd hebben voor school, werk en voor zichzelf.

Dit project wordt uitgevoerd door het bisdom Keren in Eritrea. Vastenactie draagt €7.500,- bij aan de realisatie van dit project.