Eigen Doelen

Eigen Doelen

Als parochie of gemeenschap is het mogelijk dat u actie voert voor een Eigen Doel en bovenop uw eigen actieopbrengst een subsidie ontvangt van Vastenactie. Een Eigen Doel is een project waarbij u zelf een relatie onderhoudt met de uitvoerende projectpartner. Het is een project waarbij u direct betrokken bent, u heeft immers persoonlijke banden met het project. Het vergt wel extra werk van u om de juiste informatie te vergaren en campagne te voeren. 

Er worden per jaar ongeveer 30 Eigen Doelen ondersteund. Op de pagina Eigen doel indienen leest u hoe u een aanvraag kunt indienen. Hieronder vindt u de richtlijnen voor deelname met een Eigen Doel aan de Vastenactie-campagne.

Vastenactie hanteert de volgende richtlijnen voor Eigen Doelen

Icoon 1Het projectvoorstel is door of samen met de projectorganisatie in het projectland opgesteld. De projectorganisatie is samen met de mensen dáár eigenaar van het project. De projectorganisatie geeft inzicht in en volledige informatie over haar activiteiten. 

Icoon 2Uw aanvraag heeft een maximum totaalbedrag van € 50.000. Dit is inclusief uw actieopbrengst en een subsidie van Vastenactie van maximaal 50% van uw eigen actieopbrengst. U kunt hier een PDF met enkele rekenvoorbeelden downloaden.

Icoon 3
Bouwprojecten worden alleen bij uitzondering goedgekeurd, de subsidie voor bouwprojecten is 30% van de actieopbrengst. 

 

 

Icoon 4Projecthouders zijn verplicht de eendaagse workshop Eigen Doelen van Vastenactie te volgen voordat de projectaanvraag goedgekeurd kan worden.

 

Icoon 5De actieopbrengst van het Eigen Doel wordt gegenereerd door campagne-activiteiten in de Vastentijd: de periode tussen Aswoensdag en Pasen.

 

Icoon 6Er moet een zichtbare Katholieke binding zijn in het projectland. Die kan worden aangetoond middels een aanbevelingsbrief of verklaring van geen bezwaar (nihil obstat) van de lokale Bisschop. Is dit in uw geval niet mogelijk? Neem dan contact op met een van onze projectmedewerkers: stuur een e-mail naar projecten@vastenactie.nl.

Icoon 7


De projectorganisatie in het projectland heeft een eigen rechtspersoon en draagt juridische verantwoordelijkheid of is een officiële kerkelijke instantie (bisdom, parochie, orde of congregatie).

Icoon 8De projectactiviteiten komen ten goede aan de gemeenschap ginds en zijn niet gericht op individuele ondersteuning. Het project omvat ook geen institutionele steun, geen functioneringskosten of steun aan congressen, studiereizen, cursussen, wetenschappelijk onderzoek, fondsenwervende activiteiten en transportkosten vanuit Nederland (goederen worden lokaal, in het projectland zelf, aangekocht).

Icoon 9Het project is gericht op onafhankelijkheid van de organisatie. De opzet van het project is duurzaam en de uitvoering ervan haalbaar. Er is bovendien een duidelijke exit- of afbouwstrategie om afhankelijkheid te voorkomen. Ook is het belangrijk dat het project bijdraagt aan de opbouw van de capaciteiten van de projectorganisatie.

Icoon 10Wij ondersteunen projectpartners in projectlanden niet langer dan drie jaar achter elkaar. Een project wordt voor één jaar goedgekeurd en moet elk jaar opnieuw ingediend worden wanneer de projectpartner het wil voortzetten.

Icoon 11Het project past binnen de lokale en regionale context in het projectland. Daarnaast wordt er gestreefd naar gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen.  

Icoon 12U maakt gebruik van het logo van Vastenactie voor posters en flyers. In alle publicaties over het Eigen Doel vermeldt u dat u dit project samen met Vastenactie ondersteunt.

PijlenVastenactie is een gevestigd en geregistreerd merk van Stichting BVA en dat brengt verantwoordelijkheid en verplichtingen met zich mee. Die kunnen we niet dragen als u uw eigen project niet ter goedkeuring voorlegt aan Stichting BVA. Het is daarom niet toegestaan om het Vastenactie-logo en de naam Vastenactie te gebruiken voor een eigen project buiten medeweten en zonder toestemming van Stichting BVA.