Eigen doel indienen

Eigen doel indienen

Als parochie kunt u dit jaar weer een Eigen Doel indienen bij Vastenactie. Een Eigen Doel is een eigen project waarvoor uw parochie, eventueel in samenwerking met andere parochies of een stichting, actie voert tijdens de Vastentijd in 2019.

Alle Eigen Doelen aanvragen worden voorgelegd aan onze projectencommissie. Wanneer het projectvoorstel door de projectencommissie is goedgekeurd, kan de parochie campagne voeren voor het eigen project onder de naam van Vastenactie. Vastenactie zal dan 30%-50% subsidie aan de actieopbrengst toevoegen. De richtlijnen voor een Eigen Doel kunt u vinden op: http://www.stichtingbva.nl/nl/projecten/eigendoelen. Aan de hand van deze richtlijnen kunt u zelf al een inschatting maken of uw project in aanmerking zou komen.

De deadline voor het indienen van een Eigen Doel is 1 oktober 2018.

Let op! Als u een Eigen Doel wilt indienen, is het verplicht om de Eigen Doelen workshop te volgen. Er zijn hiervoor twee mogelijke data: zaterdag 1 september óf zaterdag 8 september. Deze workshops zullen plaatsvinden in Utrecht. U dient op één van deze dagen aanwezig te zijn, ook wanneer u al eerder betrokken bent geweest bij een Eigen Doel. Indien u samenwerkt met een stichting, is het handig dat ook iemand van de stichting aanwezig is. Middels het onderstaande invulformulier kunt u zich aanmelden voor één van de workshopdagen. Wanneer u zich heeft aangemeld, ontvangt u van ons een bevestigingsmail en het aanvraagformulier voor een Eigen Doel per e-mail.

Mocht u vragen hebben over het indienen van een Eigen Doel, dan kunt u contact opnemen via projecten@vastenactie.nl of via 070-7796008.