Groente en fruit voor de Indiaanse bevolking in Cochabamba, Bolivia.

Dit is een project van Stichting BVA

Groente en fruit voor de Indiaanse bevolking in Cochabamba, Bolivia.

In het Zuid-Amerikaanse Bolivia wonen in het Andesgebergte nog veel Indiaanse families. Ze leven er in grote armoede: het gebied is moeilijk toegankelijk, goede wegen ontbreken en veel families en openbare gebouwen beschikken niet over elektriciteit. Landbouw en veeteelt zijn moeilijk in dit hooggelegen, harde klimaat, waar water een schaars goed is. De Indiaanse bevolking moet het hoofd bieden aan periodes met strenge vorst, hagelbuien en perioden van droogte. De traditionele gewassen zijn hier slecht tegen bestand, met magere oogsten en honger als gevolg.

Sterke soorten groente en fruit

Vastenactie wil de mensen in de afgelegen, moeilijk bereikbare provincies Cochabamba en Potosi niet aan hun lot overlaten. We willen zorgen voor de aankoop en teelt van fruitbomen en groentes die beter bestand zijn tegen het harde klimaat in de hooglanden van de Andes. Dat zal de inheemse bevolking helpen bij hun voedselvoorziening én helpen bij het bestrijden van de erosie, zodat de vruchtbare grond behouden blijft. Onze lokale partner heeft de afgelopen jaren bijvoorbeeld al eenvoudige irrigatiesystemen, (broei)kassen en tenten met zonnepanelen gebouwd bij een aantal scholen. Hier kunnen het hele jaar door groenten en fruit worden geteeld. De leerlingen hebben nu dankzij de kassen in ieder geval één goede maaltijd per dag. 

Wat willen we doen?

We willen de families in vijf dorpen in Cochabamba en Potosi voorzien van fruitbomen en groente die bestand zijn tegen het strenge klimaat. Daarnaast willen we eenvoudige (broei)kassen en tenten neerzetten en irrigatiesystemen aanleggen, zodat de mensen minder afhankelijk zijn van het weer en ook hagel, droogte en extreme kou beter het hoofd kunnen bieden. Het doel is dat de families twee tot drie keer per jaar kunnen oogsten van hun gezamenlijke moestuinen. Tenslotte willen we via onze lokale partner de families voorlichting geven over effectieve landbouwmethoden, waterbeheer en verkoop van oogst.

Dankzij de kassen bij de scholen hebben de leerlingen één gezonde maaltijd per dag!

 

Voor slechts € 25 geeft u twee families een pakket zaaigoed!

  

Hoe kunt u helpen?

  • Voor € 12,50 geeft u een pakket zaaigoed aan een familie.
  • Voor € 32,00 kan een echtpaar deelnemen aan de trainingen over effectieve landbouwmethoden en waterbeheer.
  • Voor € 47,50 geeft u een familie een eigen deel van een gezamenlijke moestuin.
  • Voor € 75,00 geeft u een familie een eigen deel van een gezamenlijke broeikas.