Groentetuin voor meisjes in een kindertehuis in Sri Lanka

Dit is een project van Vastenactie

Groentetuin voor meisjes in een kindertehuis in Sri Lanka

In het noorden van Sri Lanka, in de stad Anuradhapura staat het kindertehuis Avanthi Devi. Dit kindertehuis wordt beheerd door het Sri Lankaanse ‘Institute of Rural Social Development’ (IRSD) en ondersteund door de Nederlandse stichting SriLanCare. In dit tehuis worden zo’n veertig tot vijftig meisjes opgevangen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, seksueel misbruik of die zijn achtergelaten door hun ouders. Deze meisjes hebben buiten het tehuis vaak niemand om op terug te vallen en worden door de overheid niet ondersteund, waardoor ze in de toekomst een groot risico hebben om in een achtergestelde positie te raken. Zij worden hier opgevangen tot ze een volwassen leeftijd bereiken of totdat hun thuissituatie verbeterd is. De meisjes gaan naar reguliere scholen, wat door de overheid wordt betaald. In het huis zijn dagelijks twee begeleiders aanwezig om de meisjes psychologische ondersteuning te bieden.

Wanneer de meisjes op zichzelf gaan wonen als ze volwassen zijn, komen zij vaak terecht in rurale gebieden waar veel grond beschikbaar is voor landbouw. Met deze grond zouden de meisjes zichzelf en hun gezin zelfstandig van groenten kunnen voorzien, maar dit vereist wel enige kennis over het verbouwen van groente. Om ervoor te zorgen dat de meisjes hierop voorbereid zijn, heeft IRSD een gedeelte van het terrein van het tehuis omgebouwd tot groentetuin. Hier leren zij hoe ze groente kunnen verbouwen zonder chemische middelen te gebruiken en hoe ze een groentetuin kunnen onderhouden. Daarnaast leren zij samen te werken en zien ze dat hun inspanningen resultaat hebben op langere termijn. De oogst zal geconsumeerd worden in het Avanthi Devi huis.

De basis voor de groentetuin ligt er. Er ontbreekt echter nog een waterput en een sproeisysteem om de tuin ook in droge tijden te kunnen onderhouden. Daarnaast zijn er nog verschillende tuinbenodigdheden nodig als zaden, plantjes en bemesting. In totaal is hiervoor €6.000,- nodig. Van dit geld zullen er ook trainingen worden gegeven door een lokale boer en zal iemand worden aangenomen die drie keer in de week samen met de meisjes op het land gaat werken. Vastenactie draagt €2.000,- bij aan dit project.