Het ontketenen van mensen met een beperking in Flores, Indonesië

Dit is een project van Vastenactie

Het ontketenen van mensen met een beperking in Flores, Indonesië

Op het eiland Flores in Indonesië wonen ongeveer twee miljoen mensen. Naar schatting hebben er zo’n tweeduizend mensen een psychiatrische aandoening. Hier heerst helaas nog een groot taboe op en er is weinig kennis over beschikbaar. Omdat men denkt dat het “kwaad in hen is gekropen”, worden geestelijk gehandicapten en patiënten met schizofrenie nog regelmatig vastgeketend en probeert men het kwaad met traditionele genezers te bestrijden. Sinds 1977 is het officieel verboden om mensen vast te ketenen, maar het komt vandaag de dag nog steeds voor. Een goede inschatting is moeilijk te maken, maar men denkt dat er nog zo’n 350 mensen geketend door het leven gaan.  

Stichting Karunia Flores

In 2011 is de Indonesische stichting ‘Karunia Flores’ opgericht, met als doel het begeleiden van sociale, culturele en maatschappelijke projecten in Indonesië. Voor dit project werkt de stichting samen met de Indonesische vrijwilligersorganisatie ‘Kelompok Kasih Insanis’ (KKI), vrij vertaald als de ‘groep die medemenselijkheid geeft’. KKI richt zich op het opsporen van geketende patiënten. Deze patiënten worden geregistreerd bij het lokale gezondheidscentrum en tegelijkertijd wordt er vanuit KKI geprobeerd om, via huisbezoeken, het contact op te bouwen met de gezinnen. Ook wordt er een gespecialiseerde arts bij betrokken. Wanneer deze arts een diagnose heeft gesteld en medicatie voorschrijft, zorgt KKI ervoor dat deze medicatie ook daadwerkelijk bij de patiënten terechtkomt. Dit alles zorgt ervoor dat er meer kennis komt binnen de familie over psychiatrische aandoeningen. Door het verstrekken van de medicatie gedragen de patiënten zich ook rustiger en durven de meeste families het aan om ze te ontketenen.

Hulp in de afgelegen gebieden

In de grote steden is het relatief eenvoudig om deze patiënten op te sporen en te helpen. Families leven dichter bij elkaar en het opleidingsniveau is redelijk goed. Het oude gedachtegoed dat mensen een straf van God ondergaan of door boze geesten worden besmet speelt hier veel minder een rol dan in de veraf gelegen en moeilijk te bereiken dorpen in het bergachtige gebied. De mensen leven daar vaak zeer geïsoleerd. De KKI teams willen ook deze mensen bereiken, en hiervoor dienen twee motoren te worden aangeschaft. Daarnaast is er een grote behoefte aan kantoorbenodigdheden, aangezien er veel administratieve werkzaamheden bij komen kijken voor de in totaal acht KKI-teams. Hiervoor is €16.500,- nodig, Vastenactie zal hier €5.500,- aan bijdragen.