Het versterken van gezinnen in Cambodja

Dit is een project van Vastenactie

Het versterken van gezinnen in Cambodja

Het dorp Andong ligt negentien kilometer buiten de hoofdstad van Cambodja. Het dorp kent vierduizend inwoners en velen daarvan leven in grote armoede. De mensen die in Andong wonen, zijn door de overheid uit de hoofdstad verdreven en in Andong geplaatst om plaats te maken voor nieuwbouwprojecten. Dit veroorzaakte veel problemen, aangezien de mensen ineens te ver buiten de stad woonden om hun werkactiviteiten te kunnen voortzetten. Tot 2016 woonden ze in bouwvallige hutjes, momenteel zijn enkele families verhuisd naar kleine stenen huizen. Andong heeft veel last van overstromingen. Mede door deze overstromingen en door onhygiënisch drinkwater en slechte voeding, heersen er veel ziektes.

Zorgelijke sociale situatie

Op dit moment is er maar één basisschool in Andong, waar ongeveer zevenhonderd leerlingen op zitten. Niet alle kinderen kunnen echter naar school. De school is afhankelijk van kleine bijdragen van families om de leerkrachten te betalen. Dit is voor veel ouders niet op te brengen, waardoor slechts één op de vijf kinderen naar school gaat. Veel kinderen worden blootgesteld aan huiselijk geweld, drugs- en alcoholmisbuik. Kinderen moeten vaak bijdragen aan het familie-inkomen. Zo zijn veel kinderen al sinds jonge leeftijd betrokken bij bijvoorbeeld het verzamelen van recyclebare materialen op vuilnisbelten.

Stichting SCCO

Stichting Stellar Child Care Organization (SCCO) is in 2012 opgericht en ondersteunt kansarme kinderen in Andong door ze te voorzien van veilige huisvesting, kwalitatief goed onderwijs, voeding en andere levensbehoeften. SCCO’s werkwijze bestaat uit drie hoofdactiviteiten: het kindercentrum in de hoofdstad en onderwijsprogramma’s en familie-ondersteuningsprogramma’s in Andong. Om grote stappen te kunnen maken wil SCCO haar huidige activiteiten via dit project uitbreiden met een tweejarig familieondersteuningsprogramma. Middels dit programma wil SCCO de sociale situatie aanpakken door bewustzijn te creëren bij de families in Andong. Dit doet ze door workshops, bijeenkomsten, psychologische steun en spoedzorg te bieden met behulp van deskundigen. Het opzetten van dit familieondersteuningsprogramma kost € 25.500, Vastenactie draagt hier € 8.500 aan bij.