Het WISH project in Kenia

Dit is een project van Vastenactie

Het WISH project in Kenia

Op de Bofa en de Makonjemare basisscholen in Kilifi, gelegen in het zuidoosten van Kenia, is het niveau van Engels van de leerlingen erg laag. Daarnaast vertonen veel kinderen gedragsproblemen en is er een gebrek aan betrokkenheid van ouders bij de school. Ouders weten vaak niet hoe ze een goede leeromgeving kunnen creëren voor hun kind en hoe ze hun educatieve ontwikkeling kunnen stimuleren. Ook hebben de kinderen meestal geen rolmodellen in hun omgeving, aan wie ze zich op kunnen werken. Voor de docenten is er weinig ruimte voor individuele aandacht voor de leerlingen, omdat er vaak vijftig tot tachtig leerlingen in één klas zitten.

Het WISH project

Het doel van het WISH (Weekend Inclusive School Holidays) project is om hier verandering in te brengen door het leren op verschillende manieren te stimuleren. Het WISH project is een initiatief van de Learn! Foundation, een stichting met als doel om onderwijskansen te bieden aan kinderen en jongvolwassenen in arme landen. Door de leerlingen van de twee basisscholen in Kilifi aanvullende leertrajecten aan te bieden, kunnen ze meer plezier krijgen in het leren en zichzelf beter ontwikkelen.

Binnen dit project zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden, waarbij de focus op zowel sociale als educatieve vaardigheden zal liggen. Kinderen zullen bijvoorbeeld onderzoek en gemeenschapswerk gaan doen. Deze activiteiten bevorderen het kritisch denken, hun schrijfvaardigheid, hun presentatievaardigheden, het samenwerken en oplossingsgericht denken. Er zullen open dagen georganiseerd worden, waar de kinderen hun eigen projecten en onderzoeksvragen kunnen presenteren. Daarnaast zorgt de Learn! Foundation ervoor dat de leerlingen en leerkrachten het hele jaar door op schooldagen worden voorzien van een voedzame maaltijd. Dat zorgt ervoor dat zij zich beter kunnen concentreren en ontwikkelen.

De afgelopen twee jaar zijn er al zo’n tweehonderd leerlingen bereikt via dit project. Dit jaar is het doel om 140 extra leerlingen de kans te geven deel te nemen aan de activiteiten. Voor de uitvoering hiervan is € 7.500,- is nodig, Vastenactie draagt hier € 2.500,- aan bij.