In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie opgezet

Dit is een project van Adventsactie

In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie opgezet

Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk Afrika; ruim 65 procent van de negentien miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. Het land heeft nauwelijks natuurlijke rijkdommen en de bevolking is laagopgeleid. De aidsepidemie heeft de toch al slechte economische situatie dramatisch verergerd.

Bijna niemand heeft een geboortewijs

Hoewel er geen officiële statistieken bestaan, wordt naar schatting maar vijf procent van de inwoners van Malawi bij hun geboorte geregistreerd. Tot 2010 was registratie niet verplicht. Alleen wie een paspoort of rijbewijs nodig had vroeg een geboortebewijs aan. De procedure om zo’n bewijs aan te vragen was namelijk ingewikkeld en duur. In 2010 werd registratie van geboorte, huwelijk en overlijden wettelijk verplicht gesteld. Pas in 2015 werd de wet bekrachtigd en lanceerde de regering een programma om alle kinderen tot zestien jaar te registreren.

Zonder geboortebewijs ‘besta je niet’

Waarom is registratie zo belangrijk? Omdat ongeregistreerde kinderen officieel niet bestaan. Ze mogen niet naar school, krijgen geen gezondheidszorg en kunnen geen diploma’s halen. Ook krijgen ze geen wettelijke, sociale of economische bescherming. Dat maakt ze een gemakkelijk slachtoffer van misbruik, uitbuiting, slavernij en mensenhandel. Volgens het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind is een wettelijke identiteit een fundamenteel recht. De Verenigde Naties hebben afgesproken dat in 2030 iedereen een wettelijke identiteit moet hebben, inclusief geboorteregistratie.

BRAVO!

De Gemeenschap Sant’Egidio heeft in Malawi het programma ‘BRAVO!’ opgezet om geboorteregistratie te bevorderen. Sant’Egidio en de regering van Malawi hebben een intentieverklaring getekend om het programma van BRAVO! in het hele land door te voeren.

Hulp, training en voorlichting

Families krijgen hulp bij het aanvragen van een geboortebewijs. Die registraties komen in een elektronisch nationaal geboorteregister. Dankzij BRAVO! worden geboortecertificaten nu verstuurd naar een adres in de buurt van de ouders. Om die op te halen moest je voorheen een dure reis maken. Voor medisch personeel en registratiemedewerkers organiseert BRAVO! trainingen, want zij moeten families en dorpshoofden voorlichten over het belang van geboorteregistratie. Ook zijn er bewustwording- en informatiecampagnes voor ouders, lokale NGO’s en overheidsinstellingen. Adventsactie steunt Sant’Egidio BRAVO! dit jaar bij deze activiteiten.

De eerste negenduizend geboortebewijzen

De eersten die een geboortebewijs ontvangen zijn tweeduizend HIV-positieve kinderen van 0-16 jaar. Veel van hen zijn wees en dus extra kwetsbaar, het geboortebewijs biedt hen belangrijke bescherming. De tweede doelgroep bestaat uit zevenduizend patiënten van de gezondheidscentra in het Balaka en Mangochi district. Onder hen zijn veel kindmoeders en slachtoffers van kindhuwelijken. In Malawi trouwt de helft van de meisjes voor hun achttiende of zelfs voor hun vijftiende jaar. Zij missen daardoor niet alleen de kans op onderwijs en werk, maar zijn ook vaak slachtoffer van misbruik, huiselijk geweld en gezondheidsproblemen als gevolg van zwangerschap en bevalling.

Over Sant’Egidio

Sant’Egidio is een wereldwijde christelijke lekengemeenschap die zich inzet voor de meest kwetsbare mensen: zieken, ouderen, vrouwen en kinderen en gevangenen. In Malawi werkt Sant’Egidio al meer dan tien jaar aan de bestrijding van hiv/aids. In 2013 zetten zij het project BRAVO! op.