Internationale Projectaanvragen

Internationale Projectaanvragen

Wij ondersteunen kleinschalige sociaaleconomische projecten. Hieronder vindt u onze richtlijnen voor het indienen van een projectaanvraag.

IcoonU kunt door het hele jaar heen een projectaanvraag indienen. De projectencommissie van BVA behandelt vier keer per jaar internationale projectaanvragen. De deadlines voor het indienen van projectaanvragen zijn: 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Icoon
De projectaanvraag kan maximaal een begroting van €50.000,- hebben en kan geen financiering van lopende kosten betreffen.


Icoon

De projectaanvraag moet binnen de thematiek van sociaaleconomische armoedebestrijding vallen. BVA is terughoudend ten opzichte van het thema bouw. We investeren liever in mensen en in het vergroten van hun capaciteit. Bouw kan eventueel wel onderdeel zijn van een groter programma.

IcoonEr moet een zichtbare Katholieke binding zijn in het projectland. Dit kan worden aangetoond middels een brief van de Bisschop. Mocht dit een probleem zijn, neem dan contact op met een van onze medewerkers: stuur een e-mail naar projecten@vastenactie.nl.

IcoonDe projectorganisatie in het projectland is een eigen rechtspersoon en draagt juridische verantwoordelijkheid of is een officiële kerkelijke instantie (bisdom, parochie, orde of congregatie).

IcoonDe projectactiviteiten komen ten goede aan de gemeenschap ginds en zijn niet gericht op individuele ondersteuning. Het project omvat ook geen institutionele steun, functioneringskosten, steun aan congressen, studiereizen, cursussen, wetenschappelijk onderzoek en fondsenwervende activiteiten.

Icoon


Het project is gericht op onafhankelijkheid van de organisatie. De opzet van het project is duurzaam en de uitvoering ervan haalbaar. Er is bovendien een duidelijke exit- of afbouwstrategie om afhankelijkheid te voorkomen. Ook is het belangrijk dat het project bijdraagt aan de opbouw van de capaciteit van de projectorganisatie.

IcoonWij ondersteunen projectpartners in projectlanden niet langer dan drie jaar achter elkaar. Projecten worden voor één jaar goedgekeurd en moeten elk jaar opnieuw ingediend worden wanneer projectpartners het project willen voortzetten.

Icoon
Het project past binnen de lokale en regionale context in het projectland. Daarnaast wordt er gestreefd naar gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen.

 

Procedure internationale projecten

De projectencommissie van BVA behandelt vier keer per jaar internationale projectaanvragen. De deadlines voor het indienen van projectaanvragen zijn: 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. De procedure van een projectaanvraag is als volgt:

schema procedure