Medische zorg en revalidatie voor kinderen met een handicap in Kenia

Dit is een project van Vastenactie

Medische zorg en revalidatie voor kinderen met een handicap in Kenia

In het westen van Kenia, vlakbij het Victoriameer, ligt het dorpje Nyabondo. Deze regio in Kenia wordt regelmatig getroffen door extreme droogte, gevolgd door zware overstromingen. Veel mensen leven in armoede en zijn ondervoed. Daarnaast hebben de inwoners van deze streek vaak gebrekkig toegang tot goede gezondheidszorg en onderwijsvoorzieningen. Voor kinderen en volwassenen met een beperking is het extra moeilijk in de Keniaanse samenleving. Beperkingen worden nog vaak gezien als een vloek of een straf van God, waardoor ze worden weggestopt of aan hun lot worden overgelaten.

De zusters Franciscanessen in Kenia

De zusters Franciscanessen van Sint Anna zetten zich in de gehele westelijke regio van Kenia in voor armen en voor mensen met een beperking. Om kinderen met een fysieke en/of mentale beperking te ondersteunen, is in 1963 het Nyabondo rehabilitatiecentrum opgericht. Hier bieden de zusters kinderen met een beperking een stabiele basis, zodat ze kunnen uitgroeien tot zelfstandige en krachtige volwassenen. Momenteel verblijven er zo’n 250 kinderen in het centrum. De kinderen wonen ongeveer negen maanden per jaar op het internaat. Tijdens hun verblijf wordt er gezorgd voor onderwijs, gezondheidszorg en revalidatie. Om de kinderen zoveel mogelijk in de maatschappij te laten opgroeien, gaan zij indien mogelijk naar de omliggende scholen. Hier volgen zij een opleiding die is afgestemd op hun beperking. Dit zorgt voor een nieuw toekomstperspectief en zo wordt aan de ouders en omgeving getoond dat deze kinderen volwaardige deelnemers zijn aan de maatschappij.

Het ziekenhuis

Bij het rehabilitatiecentrum is ook een ziekenhuis. Iedere maand komen dokters van de organisatie AMREF Flying Doctors een aantal dagen langs om de aanwezige kinderen en andere kinderen uit de regio te opereren. De gespecialiseerde dokters voeren hier, als enige ziekenhuis in dit deel van Kenia, plastische en orthopedische operaties uit. Per bezoek worden er circa 100 kinderen uit de hele regio geopereerd. De nazorg wordt verleend door de zusters en de revalidatiemiddelen worden in het centrum zelf gemaakt. Omdat de apparatuur in het ziekenhuis en de hulpmiddelen vaak tweedehands en al wat ouder zijn, is het op dit moment hard nodig om deze te vervangen.

Afgelopen jaar is er, met steun van Vastenactie, al een groot deel van de apparatuur aangeschaft. Onder andere een microscoop, een lamp voor de operatiezaal, een steriliseermachine, watertanks en aangepaste schoenen voor kinderen met een beperking. Hier wordt inmiddels volop gebruik van gemaakt. Maar het centrum is er nog niet. Een röntgenapparaat is hard nodig, evenals materialen voor het ontwikkelen en produceren van orthopedische beugels en krukken. Daarnaast is er grote behoefte aan dekens en lakens voor het ziekenhuis. Komend jaar zal hiervoor een bedrag van €30.000,- nodig zijn, Vastenactie zal hier in totaal €10.000,- aan bijdragen. Hiermee kan er een impuls gegeven worden aan het centrum, zodat zij in de toekomst volledig zelfstandig kwalitatieve zorg kunnen leveren.