Noodhulp in Zuid-Soedan

Dit is een project van Stichting BVA

Noodhulp in Zuid-Soedan

In totaal lijden 20 miljoen mensen in Zuid-Soedan en omringende landen aan ernstige ondervoeding. Honderdduizenden Zuid-Soedanezen leven op de rand van de hongerdood. Dit alles als gevolg van de aanhoudende droogte en het vernietigende conflict dat er al tientallen jaren woedt. Door het conflict in Zuid-Soedan zijn er nog weinig basisvoorzieningen, er is veel armoede en gewapende groepen zorgen nog steeds voor onveiligheid. De hongersnood heeft de situatie onhoudbaar gemaakt en acute hulp is van groot belang.

Acute crisis in noordelijke provincies

Het noorden van Zuid Soedan is het zwaarst getroffen. De situatie is er precair. De voedselonzekerheid en het geweld hebben er voor gezorgd dat duizenden mensen het land zijn ontvlucht. Sinds maart zijn meer dan 50.000 mensen in Oeganda gearriveerd, terwijl nog eens 50.000 mensen naar Noord-Soedan zijn gevlucht.


Fews Net: voedselonzekerheid in Zuid-Soedan tot september 2017. Melut is de roodgekleurde provincie in het noord-westen, boven de stad Malakal. 

Noodhulp voor de mensen in Melut

In het begin van dit jaar braken er weer gevechten uit aan de westelijke oever van de Nijl. Een deel van de ontheemden is toen gevlucht naar de provincie Melut. Hier wonen op dit moment zo’n 26.000 mensen, waarvan ongeveer 13.500 zonder dak boven hun hoofd.

De situatie is hier nijpend!

Veel van de ontheemden hebben dagen achtereen moeten lopen om Melut te bereiken en komen daar ondervoed en verzwakt aan. De mensen in Melut hebben te weinig te eten, omdat het WFP (World Food Program) onvoldoende middelen heeft om daarvoor te zorgen. De families hebben niet alleen te weinig voedsel: er is ook een groot tekort aan water en sanitaire voorzieningen. Daarmee ligt de kans op een uitbraak van cholera en andere ziekten op de loer. Sinds juni 2016 zijn er al meer dan zes duizend mensen met cholera besmet. Er wordt in Melut dan ook hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er voldoende veilig drinkwater is en goede sanitaire voorzieningen zijn.

Wat kunt u bijdragen?

  • Voedselbon voor één familie voor één maand: € 60 *
  • Eén maand lang elke dag een maaltijd voor een gehandicapte of oudere: € 15 per maand
  • Zaden en gereedschappen voor één familie: € 30 (dit bedrag is inclusief transport en distributie)
  • Hygiënekits voor één familie: € 40
  • Bouw van een latrine € 10 tot € 20

* Van een voedselbon kan een gezin rijst, meel, suiker, bonen, kookolie en zeep kopen bij enkele lokale winkels.

 

Asunta Tesfinyo Suleiman (63 jaar): “Ik ben in oorlog geboren, opgegroeid en oud geworden. Wanneer houdt het een keer op? Vanochtend toen het leger weer zware wapens inzette om de rebellen buiten de stad te houden, heb ik mijn kleinkinderen opgedragen onder het bed te schuilen. God is mijn enige hoop, maar ik heb Hem vanochtend wel gevraagd wanneer het geweld een keer stopt.”