Onderwijs en psychologische zorg voor kinderen in India

Dit is een project van Vastenactie

Onderwijs en psychologische zorg voor kinderen in India

Tot voor kort waren er in de regio’s Narasimharajapura (NR Pura) en Koppa in India nog geen voorzieningen voor aangepast onderwijs voor kinderen met een beperking. Ook waren er geen mogelijkheden voor psychologische hulpverlening voor kinderen met psychosociale problemen. De Indiase Norbertijnen hebben dit gat opgevuld door een speciale school voor kinderen met een beperking op te richten en het NICE centrum voor de behandeling van kinderen met psychische, sociale of gedragsproblemen op te zetten. Kinderen die vanwege een beperking geen onderdeel uitmaakten van de maatschappij en kinderen die geen uiting mochten geven aan hun psychosociale problemen, krijgen hier nieuwe ontwikkelingskansen.

Stichting Care Karnataka

In 1923 trokken de eerste Norbertijnen naar India om zich in te zetten voor de kansarmen en in 1995 zijn de Norbertijnen een missiepost gestart in Narasimharajapura. De Nederlandse stichting ‘Care Karnataka’ is actief betrokken bij de projecten en scholen van de paters Norbertijnen, met name op het gebied van psychologische en pedagogische zorg. Vanuit deze samenwerking zijn de school voor speciaal onderwijs en het NICE centrum tot stand gekomen.

Verbeteren en uitbreiden hulpaanbod

De Norbertijnen en stichting Care Karnataka willen graag investeren in de kwaliteit van de school voor speciaal onderwijs en het NICE centrum voor psychologische hulp. Het plan is om dit jaar de leerkrachten van het speciaal onderwijs gespecialiseerde bijscholing te laten volgen. Ook willen ze nieuwe moderne leermiddelen aanschaffen, een kleuterklas opzetten voor kleuters met een beperking en de diagnostiek verbeteren. Alles met het doel om een beter aangepast onderwijs- en therapieprogramma op de school aan te kunnen bieden.

In het NICE centrum zullen de psychologische begeleiders bijscholing krijgen in verschillende therapievormen. Daarnaast zullen docenten van scholen in de regio trainingen krijgen in signaalherkenning en zullen er bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd worden voor ouders, familieleden en dorpsgenoten.

Vastenactie draagt €2.000,- bij aan de uitvoering van dit project.