Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso

Dit is een project van Adventsactie

Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso

Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal, ze leven in een cyclus van armoede, (seksueel) geweld en uitbuiting. De zusters van de congregatie OLV van Liefde van de Goede Herder bieden hulp aan de allerarmste vrouwen, meest alleenstaande moeders, en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis opgezet, een kinderopvang en kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen en hun kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp en een opleiding.

Van opleiding naar werk

Jaarlijks volgen 45 vrouwen en meisjes een opleiding op het gebied van catering, koken en banketbakken. Dit jaar wordt de scholing uitgebreid met computerlessen en Frans, de officiële voertaal in het land. Veel vrouwen spreken deze taal namelijk niet. De cursisten hebben hier zelf om gevraagd, omdat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Zeker de helft van de cursisten vindt direct na de opleiding een fatsoenlijke baan. Aangezien de cursisten gemiddeld vijf familieleden onderhouden, is het aantal mensen dat hiervan profiteert veel groter. Adventsactie draagt bij in de kosten van de opleiding en de maaltijden voor de cursisten.

Bedrijfje starten met microkrediet

Uiteindelijk lukt het rond zeventig procent van de cursisten om werk te vinden. Er is echter ook een groep vrouwen voor wie dit, vanwege familieverplichtingen, niet mogelijk is. Zij zouden liever een eigen bedrijfje opzetten, maar hebben daarvoor niet de financiële middelen. Daarom is voor komend jaar, met hulp van Adventsactie, een plan opgesteld om microkredieten te verlenen. Hiervoor is een groep van 10 vrouwen of groepen vrouwen geselecteerd, die zijn geslaagd voor de opleiding. Zij krijgen les in financiën en leren hoe je een bedrijfsplan opzet en een mogelijk afzetgebied in kaart brengt. Daarna maken ze zelf een bedrijfsplan. Alleen haalbare plannen komen in aanmerking voor een microkrediet – maximaal 300 euro. Dit moet in kleine maandelijkse termijnen worden terugbetaald. Met het terugbetaalde geld worden vervolgens microkredieten verstrekt aan andere vrouwen.

Kinderopvang voor werkende en lerende moeders

In de kinderopvang en kleuterschool van de zusters is plaats voor 19 baby’s en 55 kleuters. Ze krijgen zorg en gezonde voeding; de kleuters volgen voorschoolse educatie om ze voor te bereiden op school. Voor de vrouwen die werken of een opleiding volgen en die geen opvang kunnen betalen, is dit een uitkomst. Ze weten zeker dat hun kinderen in goede handen zijn. Dit jaar maakt Adventsactie de plaatsing mogelijk van nog eens 15 kinderen van arme, kwetsbare alleenstaande moeders. Op deze manier draagt de kinderopvang bij aan de economische zelfstandigheid van de vrouwen.

Rechten van vrouwen en kinderen

Gebrekkige kennis van de rechten van vrouwen en kinderen draagt bij aan het in stand houden van hun armoede en uitbuiting. Daarom wordt dit jaar gestart met activiteiten om de hele gemeenschap te hierin te scholen, ook mannen en jongens. Onder andere over kindhuwelijken. Iedereen moet zich bewust worden van de belangrijke rol die vrouwen spelen in de gemeenschap en van hun rechten.