Praktische vervolgopleidingen voor dove jongeren in Malawi

Dit is een project van Vastenactie

Praktische vervolgopleidingen voor dove jongeren in Malawi

Doofheid is een onzichtbare handicap, waardoor doven in Malawi vaak op onbegrip stuiten. Dove kinderen worden regelmatig beschuldigd van hekserij, binnenshuis gehouden en er is weinig vertrouwen dat het kind iets kan bereiken. Malawi was ooit het eerste Afrikaanse land waar leraren werden opgeleid voor speciaal onderwijs, onder andere voor dovenonderwijs. Op dit moment loopt Malawi echter achter in het dovenonderwijs. Een groot probleem is dat er geen vervolgopleidingen bestaan voor dove jongeren, waardoor het voor dove jongeren heel moeilijk is om een beroep te leren.

Samenwerking tussen drie organisaties

Voor dit project zullen drie organisaties in Malawi gaan samenwerken om vakopleidingen voor dove jongeren mogelijk te maken. De Malawiaanse stichting ‘Green Malata’ is in 1992 opgericht en heeft als doel om opleidingen te bieden aan kwetsbare jongeren in Malawi, zodat ze de vaardigheden leren om een eigen bestaan op te bouwen. De Nederlandse stichting ‘Dovenzorg Malawi’ zet zich vanuit Nederland in voor basis- en middelbaar onderwijs aan dove kinderen in Malawi. Mountainview is een dovenschool in Malawi voor zo’n 172 dove leerlingen.

Vakopleidingen voor dove jongeren

De organisatie Green Malata heeft jarenlang ervaring in het aanbieden van verschillende praktische opleidingen aan jongeren, zoals opleidingen tot bakker, kapper, timmerman of metselaar. Op dit moment hebben zij nog niet de mogelijkheid om les te geven aan dove jongeren, maar dit willen zij in samenwerking met stichting Dovenzorg Malawi en Mountainview opzetten. Bij Green Malata zal een docent worden aangenomen die gebarentaal kan. Als pilotproject zullen er dit jaar dertien dove jongeren een vakopleiding volgen. Wanneer dit project succesvol verloopt, zal Green Malata meer dove leerlingen gaan aannemen voor hun vakopleidingen. Hiermee krijgen dove jongeren in Malawi een kans om een eigen bestaan op te bouwen.

Vastenactie draagt €4.000,- bij aan de uitvoering van dit project.