Geografische spreiding

Geografische spreiding

Stichting BVA kiest ervoor wereldwijd te werken en niet gebonden te zijn aan specifieke landen of continenten. Hiermee krijgen ook gebieden die buiten de focuslanden van andere NGO’s of het Ministerie van Buitenlandse Zaken vallen de mogelijkheid tot financiering. Dit getuigt van het wereldwijde karakter van de Katholieke kerk die overal aanwezig is om naast de armen te staan; waar dat maar nodig is.

Projecten in Nederland kunnen niet ondersteund worden door BVA.