Katholieke identiteit

Katholieke identiteit

Stichting BVA ziet het als een voorwaarde voor alle projecten dat de bevoegde kerkelijke overheid, veelal de lokale Bisschop, op de hoogte is van het voornemen een project of partnerorganisatie in zijn bisdom of jurisdictie te financieren. Onze voornaamste reden is dat we er zeker van willen zijn dat projecten voldoen aan lokale noden en daar een passende oplossing voor bieden. Zo stellen we ook zeker dat de Bisschop weet wat er in zijn Bisdom gebeurt en bieden we de mogelijkheid verbindingen te leggen tussen projecten. Daarbij waarborgen we onze Katholieke identiteit.

Het is voor de goedkeuring van projecten belangrijk dat ze overeenstemmen met de kerkelijke getuigenis inzake de beschermwaardigheid van het leven en een christelijke ordening van seksualiteit. Hiervoor vormt de Katholieke Sociale Leer de basis.