Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen

Kwaliteit van de projecten

Stichting BVA wil substantieel bijdragen aan het verbeteren van omstandigheden van mensen die leven in de marge van de samenleving. Bovendien willen we het geld dat we ontvangen van onze donateurs optimaal investeren. Daarom kiezen we ervoor om losstaande projecten te ondersteunen en geen lopende kosten.

Het betekent ook dat we projecten ondersteunen waarvan de impact op de lokale bevolking zo groot mogelijk is. Dit kunnen we bereiken door projecten te ondersteunen die door de lokale bevolking worden gedragen en mede door hen zijn ontwikkeld. Dan is er namelijk voldoende draagvlak voor het project. De impact wordt ook groter als een project niet alleen nu, maar ook ook op de langere termijn effect heeft. Stichting BVA vindt het daarom belangrijk dat initiatiefnemers van projecten laten zien dat hun focus op de lange termijn ligt. Ten slotte maakt BVA altijd een inschatting van het afhankelijkheidsrisico van de projecten. Het is belangrijk dat gemeenschappen zelfstandig kunnen functioneren en niet afhankelijk blijven van bijdragen uit Nederland. Projecten waarbij uitdrukkelijk aandacht is voor de zelfstandigheid en zelfvoorziening van de lokale organisatie en de lokale bevolking hebben daarom een voorkeur.

Alle projecten worden door BVA gecontroleerd aan de hand van de rapportages en projectverslagen die worden ingediend. We bezoeken ook projecten tijdens dienstreizen. Dit gebeurt niet bij elk project en zal altijd vooraf aangekondigd worden. 

Kwaliteit van de partnerorganisatie

Afgezien van de kwaliteit van het project speelt in de beoordeling van projectaanvragen ook de kwaliteit van de partnerorganisatie mee. Het is met name belangrijk dat zij voldoende kennis, ervaring en capaciteit in huis heeft om ideeën te realiseren en de gestelde doelen te halen. Dit betekent concreet dat er mensen aanwezig zijn met de juiste opleiding en/of ervaring om het project uit te voeren.

Daarnaast kijken we ook naar de continuïteit van de organisatie. Die komt in het geding wanneer het hele project rust op één medewerker. Wij vinden het een grote meerwaarde als de partnerorganisatie niet volledig autonoom opereert, omdat samenwerking met andere organisaties de impact van het project kan vergroten. Zo nemen we ook de institutionele inbedding van het project mee in onze afweging. Samenwerking met overheden en andere instanties wordt dus gewaardeerd.