Thema's

Thema's

Stichting BVA ondersteunt projecten van sociaaleconomische aard. Veel van onze huidige projecten vallen onder de overkoepelende thema’s educatie, gezondheidszorg, ondernemerschap, duurzaamheid en vrede en verzoening. Het onderdeel ‘sociaal’ blijven we breed invullen.

BVA is terughoudend ten opzichte van bouwprojecten. We investeren liever in mensen en in het uitbreiden van hun capaciteiten. Bouw kan eventueel wel onderdeel zijn van een groter project.

BVA steunt gemeenschappen. Dat betekent dat we individuele verzoeken om steun – congressen, studiereizen of -beurzen, stages, reis- en verblijfkosten – weigeren.