Samen ervoor gaan in Malawi

Dit is een project van Vastenactie

Samen ervoor gaan in Malawi

Dat Malawi een van de armste landen ter wereld is, is goed zichtbaar in het dorp Dzoolo. Voor de meer dan drieduizend huishoudens is er niet genoeg voedsel, geen geld voor basisbehoeften, nauwelijks gezondheidszorg en ontbreken de mogelijkheden voor goede scholing.

H.E.L.P. Malawi Nederland is een stichting die in 2011 is opgericht en die samenwerkt met Future4All, een lokale onafhankelijke ngo. Zij richten zich op duurzame ontwikkelingen voor de plattelandsgemeenschappen. Hierbij richten zij zich vooral op de meest kwetsbare groepen in de gemeenschap: kinderen en vrouwen. Beide stichtingen werken dit jaar, samen met de lokale school- en dorpscommissie, voor het project in Dzoolo.

Met hulp van Vastenactie zullen beide stichtingen zich dit jaar inspannen om de basisvoorzieningen in Dzoolo te verbeteren. Zo zal er een extra kinderopvang ingericht worden, want in de huidige kinderopvang zitten er op dit moment zo’n 135 kinderen in één lokaal. Om de jonge kinderen een rustige dagopvang te bieden waar ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, wordt er nu een tweede kinderopvang gebouwd. De bouw is bijna voltooid, maar de inrichting ontbreekt nog. Het centrum zal worden voorzien van meubilair, slaap- en eetbenodigdheden en speelmateriaal. Deze nieuwe kinderopvang zal net als de reeds bestaande kinderopvang door de gemeenschap zelf beheerd worden.

Daarnaast zal de nieuwe kinderopvang ook worden gebruikt als gemeenschapscentrum. Door het inrichten van een ruimte als bibliotheek en studeerplek, wordt plaatselijke studenten en volwassenen de mogelijkheid geboden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Er zal tevens een zonnepaneel worden aangelegd op het gebouw. Dit biedt studenten de mogelijkheid om ook ‘s avonds te kunnen studeren. Nu is dat niet mogelijk, omdat er nergens in het dorp elektriciteit beschikbaar is. De stroom die opgewekt zal worden, wordt ook beschikbaar gesteld aan twee kleermakers in het dorp, die inmiddels elektrische naaimachines in hun bezit hebben.

Als laatste zal vanuit dit project een waterpomp op zonne-energie worden aangelegd in Dzoolo. Het geld hiervoor was al beschikbaar gesteld door H.E.L.P. Malawi, maar dat bleek nog niet genoeg om de waterpomp op de juiste diepte te kunnen aansluiten. Hier zal dit Vastenactieproject aan bijdragen, zodat de nieuwe waterpomp nog vele jaren mee zal kunnen gaan en niet voortijdig droog zal komen te staan.

In totaal is voor deze deelprojecten €13.237,- nodig. Vastenactie zal dit project met €4.412,- ondersteunen.