Samen studeren en samen leven in Irak

Dit is een project van Vastenactie

Samen studeren en samen leven in Irak

De Iraakse Dominicaan Yousif Thomas Mirkis werd in 2014 bisschop van het bisdom Kirkuk in Noord-Irak. Kort na zijn benoeming kreeg hij te maken met de enorme vluchtelingenstroom uit Mosul, dat veroverd werd door IS. Inmiddels is de oorlogssituatie voorbij, maar zijn de grote gevolgen nog dagelijks zichtbaar. Onder deze vluchtelingen vond hij ook veel universitair studenten van verschillende religies, waaronder islamitische, christelijke en yezidi studenten. De bisschop vond het belangrijk dat deze studenten konden blijven studeren, waardoor hij besloot om hen huisvesting te bieden in Kirkuk. Hiermee helpt hij deze jonge mensen bij hun opleiding en aan een uitzicht op een toekomst in eigen land.

Huisvesting van de studenten

Het bisdom heeft inmiddels de beschikking over 112 studie- en opvanghuizen in het dorp Bashiqa, waar ongeveer duizend studenten onderdak vinden. De gemeenschappen waar de huizen zijn gevestigd accepteren de studenten en dragen waar mogelijk bij, meestal in de vorm van voedsel. In dit project is er in het bijzonder aandacht voor de yezidi studenten. Dit is een zeer gediscrimineerde groep in Irak die het meest te lijden heeft gehad onder het IS-bewind. Vele vrouwelijke yezidi studenten zaten jarenlang gevangen en werden als seksslaaf gebruikt. Van vrijwel alle studenten zijn mannelijke familieleden vermoord. Uiteindelijk is deze groep studenten in vluchtelingenkampen terecht gekomen die te ver van de universiteit van Mosul lagen om te kunnen blijven studeren.

In 2018 heeft Vastenactie dit project ook ondersteund, waardoor veertig studenten hun diploma hebben kunnen halen. Om ook dit jaar weer een groep studenten te kunnen ondersteunen zal Vastenactie €11.000,- bijdragen aan het project. Van deze bijdrage wordt het reisgeld betaald om de universiteit in Mosul te bereiken en ontvangen de studenten een bijdrage voor voedsel en het studiemateriaal.