Schoon drinkwater voor Jocote Arriba in Nicaragua

Dit is een project van Vastenactie

Schoon drinkwater voor Jocote Arriba in Nicaragua

Gratis water voor het hele dorp


Nicaragua heeft al vooruitgang geboekt op het gebied van beschikbaarheid van drinkwater – een van de millenniumdoelstellingen van de VN – 87% van de stedelijke bevolking en 68% van het platteland heeft toegang tot schoon drinkwater. Toch zijn er nog steeds gemeenschappen zonder enig drinkwatersysteem. Zoals Jocote Arriba, een plattelandsgemeenschap in het noorden van Nicaragua. De gemeente Condega, waar Jocote Arriba onder valt is, behoort tot de gebieden die het zwaarst worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen en droogte wisselen elkaar af, met ernstige gevolgen voor de beschikbaarheid van drinkwater. Deze situatie wordt nog verergerd door grootschalige veeteelt en andere industrieën, die bossen, waterbronnen en de bodem aantasten, waardoor het watertekort verder toeneemt.

De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op onveilig water uit de rivier, dat vervuild is door de landbouw en slechte hygiënische gewoonten. Drinken van dit water leidt tot infecties met parasieten en overdraagbare ziektes als diarree, die vooral kinderen treffen. In het droge seizoen (maart-april) verslechtert de situatie. Aangezien water halen in Nicaragua vrouwenwerk is, moeten vrouwen en kinderen dan kilometers ver lopen om water te halen. Dat kost niet alleen veel tijd, vrouwen worden onderweg ook vaak blootgesteld aan seksueel geweld.

Dit project maakt drinkwater beschikbaar voor alle 680 inwoners van Jocote Arriba. De Nicaraguaanse organisatie Octupan legt een gemeenschappelijke waterput aan met een elektrische pomp, waar mensen gratis water kunnen halen. Voor gezinnen die dat kunnen en willen betalen bestaat de mogelijkheid een waterleiding te laten aanleggen naar hun huis. De gemeenschap kiest een watercomité, waarbij Ocupan erop toeziet dat hierin ook vrouwen zijn vertegenwoordigd. Dit comité wordt verantwoordelijk voor het duurzaam beheer van de watervoorziening.

Octupan verzorgt trainingen voor het watercomité en voor alle gezinnen, op het gebied van waterbeheer, milieu en goede hygiëne. Dankzij dit project kunnen de vrouwen van Jocote Arriba meer tijd besteden aan het werk thuis, de opvoeding van hun kinderen en andere activiteiten, waardoor hun kwaliteit van leven duurzaam verbetert. Schoon drinkwater en kennis van hygiëne dragen bij aan een betere gezondheid, vooral van kinderen en ouderen.

Octupan werkt al jaren aan projecten die tot doel hebben het levensonderhoud te verbeteren van arme gezinnen in plattelandsgemeenschappen in het noorden van Nicaragua. Hun strategie richt zich met name op toegang tot water, omdat de gemeenschappen zelf hebben aangegeven dat dit voor hen de grootste prioriteit heeft.

Stichting BVA draagt €30.000,- bij aan dit project.