Schoon drinkwater voor Kinko in Tanzania

Dit is een project van Vastenactie

Schoon drinkwater voor Kinko in Tanzania

In het noordoosten van Tanzania ligt het dorp Kinko. De meeste bewoners van Kinko leven van landbouw en veeteelt. De meeste boeren hebben maar weinig land tot hun beschikking en gebruiken alle oogst voor hun eigen huishouden. Slechts enkele boeren verkopen hun groenten ook aan handelaren. In het dorpsdeel Kinko C is ook geen schoon drinkwater aanwezig. De vrouwen en meisjes, die als taak hebben om water te halen voor het huishouden, moeten hier nu ver voor lopen. De meeste gezinnen gebruiken dan ook het vervuilde water uit de kleine rivier die door Kinko C stroomt. Dit vergroot de kans op besmetting van door water overdraagbare ziekten, zoals diarree en cholera. Met name jonge kinderen worden vaak ziek, omdat zij extra vatbaar zijn.

Nieuwe watervoorziening in Kinko C

Via dit project zal er een drinkwatervoorziening worden aangelegd in Kinko C. Vanuit schone waterbronnen in het bos bij Kinko zal het water naar het dorp geleid worden en aangesloten worden op dorpskranen. Tijdens de constructieperiode zullen er ook trainingen worden georganiseerd voor de inwoners van Kinko C over het beheer en onderhoud van de watervoorziening. Er wordt een comité opgericht die de verantwoordelijkheid voor het onderhoud draagt en er worden twee loodgieters opgeleid. Door de nieuwe watervoorziening zullen vrouwen en meisjes minder ver hoeven lopen voor water, waardoor ze meer tijd overhouden voor werk, school of voor zichzelf. Daarnaast is de kans groot dat de toegang tot schoon water de gezondheid van de bewoners zal verbeteren en ook de kindersterfte zal laten dalen.

Dit project wordt uitgevoerd door de Tanzaniaanse stichting Chamavita, die al in 1995 is opgericht. Chamavita focust zich op drinkwatervoorzieningen, het milieu en kleinschalige lokale initiatieven met extra aandacht voor vrouwenemancipatie. De Nederlandse stichting ‘SPOT Tanzania’ ondersteunt de projecten van Chamavita vanuit Nederland zowel financieel als inhoudelijk. Vastenactie draagt €6.500,- bij aan dit project.