Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen

Dit is een project van Adventsactie

Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen

In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl de welvaart van het land toeneemt. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. Zij kunnen onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding en medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik, geweld of mishandeling. Leven op straat lijkt dan een oplossing.

Een onzeker en gevaarlijk leven

In de straten van de hoofdstad Kigali leven zo’n 3.000 kinderen. Het zijn vooral jongens, maar de laatste tijd komen er steeds meer meisjes bij. Hun leven is onzeker en gevaarlijk. Ze overleven door klusjes te doen, zoals boodschappen dragen, maar ook door diefstal, werk als drugskoerier of door klanten naar prostituees te leiden. De meeste straatkinderen zijn ondervoed en lijden aan ziektes zoals malaria en dysenterie. Ook hebben ze vaak slaapgebrek, omdat ze ’s nachts worden bedreigd door geweld en diefstal. Veel kinderen gebruiken drugs om hun problemen te vergeten.

Opvang en re-integratie

De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen in Kigali op en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. In het opvangcentrum krijgen de kinderen eten, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs. In de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal herstellen. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin.

Alle kinderen van straat?

De Rwandese overheid wil alle kinderen van straat hebben. Kinderen die ze tijdens schooltijd op straat aantreffen worden opgepakt en naar een Transit Center gebracht. CECYDAR werkt de laatste jaren steeds meer samen met deze centra. Ook benaderen de medewerkers van CECYDAR rechtstreeks kinderen op straat. Ze proberen hun vertrouwen te winnen, zodat de kinderen na een verblijf in de opvang gemotiveerd zijn om naar huis terug te keren.

Hulp aan het gezin en scholing van medewerkers
Om te voorkomen dat kinderen na hun re-integratie opnieuw weglopen richt CECYDAR zich in 2018, met steun van Adventsactie, op het verbeteren van de thuissituatie. Armoede en gezinsconflicten zijn voor kinderen de voornaamste redenen om (opnieuw) weg te lopen. Gezinnen krijgen noodhulp en daarna worden ze geholpen bij het duurzaam verbeteren van hun economische situatie, bijvoorbeeld met een microkrediet voor het opzetten van een bedrijfje. Waar nodig krijgen de gezinnen psychologische begeleiding. Daarnaast investeert CECYDAR dit jaar in het versterken van de eigen organisatie. De medewerkers krijgen training en scholing, onder meer op het gebied van planning, rapportage en digitale gegevensverwerking.

Eigen water- en stroomvoorziening

Het opvangcentrum maakt hoge kosten voor water en elektriciteit. In 2018 wil CECYDAR daarom investeren in een eigen water- en stroomvoorziening. De waterput, die momenteel alleen wordt gebruikt voor de landbouw, wordt aangesloten op het opvangcentrum. Daarnaast wil het centrum een zonnestroomsysteem aanleggen om onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet. Rwanda ligt praktisch op de evenaar, dus zon is er genoeg. Deze investeringen in duurzaamheid verdienen zich terug en leveren dan een flinke kostenbesparing op.

Het verhaal achter Cecydar

Bent u benieuwd naar het verhaal achter Cecydar? Er is een mooie film gemaakt over Cyprien en Daphrose, de mensen die de inspiratie vormen achter Cecydar. U kunt hem op deze website vinden.