Schoon water voor drie gemeenschappen in Sierra Leone

Dit is een project van Vastenactie

Schoon water voor drie gemeenschappen in Sierra Leone

Minder ziektes dankzij waterpomp

Ongeveer 50% van de dorpen in het noordelijke Kambia District in Sierra Leone hebben geen beschermde waterput. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Water. Deze dorpen zijn afhankelijk van vervuilde waterbronnen, die een groot gezondheidsrisico vormen, in het bijzonder voor kinderen. Drinken van vervuild water veroorzaakt overdraagbare ziektes zoals diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera.

Vrouwen en kinderen dragen in dit land de verantwoordelijkheid voor het halen van water. Vaak moeten zij grote afstanden afleggen om de vervuilde waterbronnen te bereiken. Onderweg zijn ze blootgesteld aan natuurlijke gevaren en soms ook aan bedreigingen. Doordat ze zoveel tijd kwijt zijn aan water halen, hebben vrouwen minder tijd voor het huishouden en werk op het land. Kinderen kunnen minder tijd besteden aan hun schoolwerk, of moeten school zelfs helemaal verlaten.  

Drie dorpen in het Kambia District krijgen nu een waterpomp: Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai. Het project is erop gericht te zorgen dat de dorpen zelf verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame watervoorziening; dat vereist betrokkenheid van de hele dorpsgemeenschap. In elk van deze dorpen wordt een watercomité opgericht. Deze comités moeten toezien op de installatie en een juist gebruik van de waterpompen. Zij worden getraind in het beheer en onderhoud. Ook moeten ze zorgdragen voor het innen van ieders bijdrage voor het onderhoud van de pomp.

De watercomités leren over de waterhuishouding in hun eigen leefomgeving, bijvoorbeeld wat de oorzaken zijn van het stijgen en dalen van het grondwaterpeil. Ze worden verantwoordelijk voor het in stand houden van het grondwaterpeil, door ontbossing tegen te gaan en rivieroevers te beschermen. Ten slotte krijgt de hele gemeenschap training in hygiëne en gezondheid. De dorpsbewoners leren hoe schoon water ziektes kan voorkomen, die worden veroorzaakt door het gebruik van vervuild water.

Dankzij dit project krijgen 1.697 mannen, vrouwen en kinderen toegang tot schoon drinkwater en kennis van hygiëne en gezondheid. Hierdoor zal op de lange termijn het aantal slachtoffers van door vervuild water veroorzaakte overdraagbare ziektes verminderen.

Dit project wordt uitgevoerd door de Sierra Leoonse organisatie KADDRO. Deze is gespecialiseerd in projecten die zich richten op duurzaam levensonderhoud en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.