Toiletten voor jongeren die stage lopen in Obuasi, Ghana

Dit is een project van Vastenactie

Toiletten voor jongeren die stage lopen in Obuasi, Ghana

In het midden van Ghana, op enkele uren rijden van de hoofdstad Accra, ligt Obuasi, een middelgrote stad met zo’n 115.000 inwoners. In de stad en op het platteland rondom de stad heerst veel armoede. Door het ontbreken van goede toekomstmogelijkheden trekken veel jongeren naar de grote steden, in de hoop daar een toekomst op te kunnen bouwen.

De Afia Foundation heeft als doel om deze jongvolwassenen de mogelijkheid te bieden een toekomst op het platteland op te bouwen, zodat zij niet hoeven te vluchten naar de overbevolkte steden alwaar ook veel werkeloosheid en armoede heerst. Dit doen zij door het aanbieden van stage- en leerplekken op een zelfvoorzienende boerderij waar elk schooljaar tussen de 100 en 125 leerlingen stage lopen en praktijklessen volgen. Tijdens deze stageperiode leren de jongeren om land te verbouwen, fruit en groente te telen, vis te kweken en kippen te houden en verzorgen. Afgelopen jaar zijn er, met steun van Vastenactie, twee klaslokalen ingericht waar leerlingen lessen kunnen volgen. Daarnaast zijn er materialen aangeschaft om het land te bewerken.

Komend jaar ligt de focus op het aanleggen van goede toilet- en douchevoorzieningen bij de boerderij. Door het ontbreken van goede toiletvoorzieningen op school gaan meisjes vaak van school af wanneer ze in de pubertijd komen en lopen hierdoor hun opleiding mis. Daarnaast kunnen ziektes zich snel verspreiden bij gebrek aan voldoende toiletvoorzieningen en kunnen waterbronnen vervuild raken. Het plan is om een toilet en een urinoir voor de jongens en vier toiletten voor de meisjes te plaatsen. Daarnaast zal er een kleedruimte en douche gebouwd worden. Deze sanitaire voorzieningen zullen tevens worden gebruikt als voorbeeld voor de leerlingen wat betreft basale hygiëne. Handen wassen na ieder toiletbezoek en voor het eten moet een vanzelfsprekendheid worden!