Vakopleidingen voor werkloze jongeren in Bangladesh

Dit is een project van Vastenactie

Vakopleidingen voor werkloze jongeren in Bangladesh

In Bangladesh vindt een verschuiving plaats op de arbeidsmarkt. Waar voorheen het accent lag op landbouw, verschuift dit nu naar de industriële productie. Veel jongeren die op het platteland wonen, hebben hierdoor te maken met jeugdwerkloosheid. Er zijn opleidingen tot technische beroepen nodig om dit probleem tegen te gaan.

Stichting SAKO

De Nederlandse stichting SAKO (Steun Aan Kinderen Overzee) is in 1999 opgericht en werkt sindsdien samen met Stichting Aloshikha in Bangladesh. Stichting SAKO is nauw betrokken geweest bij het tot stand brengen van het Vocational Trainings Centre (VTC) in Agailjhara, een school voor vakopleidingen op middelbaar beroepsonderwijsniveau voor jongeren die op het platteland wonen. De school boekt mooie resultaten: veel jongeren hebben een erkend diploma behaald en op deze manier is de zelfredzaamheid van deze jongeren vergroot. Zij zijn beter gepositioneerd op de arbeidsmarkt en hebben toegang tot hoger technisch onderwijs. Vastenactie heeft dit project in 2017 en 2018 reeds gesteund en zal dit project in 2019 opnieuw ondersteunen. Verwacht wordt dat er komend jaar opnieuw 135 jongens en meisjes zullen instromen voor de tweejarige beroepsopleiding.

Op naar een duurzame toekomst

Het doel van het VTC is om in de toekomst een publieke school te worden die onafhankelijk van buitenlandse financiering kan blijven voortbestaan. De overheid van Bangladesh is hierbij betrokken en heeft toegezegd de school via de ‘Monthly Payment Order’ (MPO) te zullen financieren. Het MPO is een programma van de regering waarin de salariskosten van goedlopende scholen worden over genomen door de overheid. Het doel van het MPO is om de kwaliteit van openbaar onderwijs te verhogen en in overheidsbeheer onder te brengen. Het ligt in de verwachting dat het MPO voor 2019 zal worden toegekend aan het VTC. Stichting SAKO doet er alles aan om de overbrugging naar ondersteuning van de overheid mogelijk te maken.

De bijdrage van €2.250,- van Vastenactie maakt het voor veel jongeren mogelijk om onderwijs op het VTC te kunnen volgen. Daarnaast komt de overname van het VTC door de overheid het komende jaar weer een stuk dichterbij, wat de duurzaamheid van het project bevordert. Dit zal de toekomst van de school veilig stellen en daarmee de toekomst van vele jongeren positief beïnvloeden.